Reklama

Za Granicą

Niemiecki wywiad: Rosja wytrzyma cztery lata sankcji

  • Fot. Flickr

Rosja posiada wystarczające rezerwy walutowe, aby przez cztery lata znosić skutki zachodnich sankcji - uważa niemiecki wywiad BND (Bundesnachrichtendienst). Są to szacunki zdecydowanie lepsze dla Moskwy niż w większości dotychczasowych analiz.

Reuters dla przykładu szacuje rosyjskie rezerwy walutowe na około 455 mld dolarów. Tymczasem jak podaje agencja „Deutsche Welle”, Federalna Służba Wywiadowcza RFN ocenia poziom rosyjskich rezerw na 619 mld dolarów, co stanowi 162% wydatków publicznych na rok 2014. Korzystając tylko z tych środków Rosja jest w stanie funkcjonować bez poważnych ograniczeń przez okres 20 miesięcy.

BND ocenia, iż przy tak znaczących rezerwach i relatywnie niskim, zwłaszcza w porównaniu z krajami UE, długu publicznym na poziomie 13%, Rosja jest w stanie znacząco ograniczyć skutki kryzysu spowodowanego przez sankcje gospodarcze na obecnie stosowanym poziomie. Przez cztery lata rosyjska administracja może zdaniem niemieckiego wywiadu dość skutecznie niwelować te efekty, a przy wprowadzeniu pewnych obostrzeń i ograniczeń okres ten może być jeszcze dłuższy. 

Reklama

Komentarze

    Reklama