Reklama

Służby Mundurowe

MSWiA o zagrożeniu terrorystycznym w Polsce

Fot. Marek Krupa/KGP
Fot. Marek Krupa/KGP

Według autorów „Raportu o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2015 roku” zagrożenie terrorystyczne pozostawało na niskim poziomie w Polsce pomimo „podwyższonego poziomu zagrożenia zamachami terrorystycznymi na świecie”.

Jak podkreślono, liczba śledztw prowadzonych w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstw o charakterze terrorystycznym jest niewielka i nie odbiega od trendu widocznego w latach wcześniejszych, kiedy zarzuty przedstawiano w pojedynczych przypadkach.

"Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2015 roku" opisuje zagrożenia związane z terroryzmem na podstawie danych m.in. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Czytaj więcej: Ustawa antyterrorystyczna - krok do zwiększenia bezpieczeństwa Polski. "Kluczowa rola przepisów wykonawczych i wzmocnienia służb"

"Pomimo podwyższonego poziomu zagrożenia zamachami terrorystycznymi na świecie, w tym w części państw Europy Zachodniej i zaangażowania Polski w działania w ramach międzynarodowych koalicji antyterrorystycznych, zagrożenie terrorystyczne w Polsce utrzymywało się w 2015 r. na stosunkowo niskim poziomie" - wskazują autorzy raportu opublikowanego właśnie przez MSWiA.

Podobnie jak w latach ubiegłych Polska pozostawała jedynie celem rezerwowym dla ewentualnych zamachów terrorystycznych. Akcentowana przez islamskich terrorystów determinacja do atakowania celów w państwach Unii Europejskiej wskazuje jednak na utrzymywanie się zagrożenia dla Europy ze strony ekstremistów islamskich i może wpłynąć także na stan bezpieczeństwa w Polsce.

"Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2015 roku"

W 2015 r. ABW prowadziła w sumie osiem postępowań, w których zarzuty postawiono sześciu osobom. Wszystkie są podejrzane "o udział w zorganizowanej grupie albo związku, który ma charakter zbrojny albo którego celem jest popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym". Raport nie ujawnia szczegółów tych śledztw.

Trzy śledztwa dotyczyły "udziału w zorganizowanej grupie albo związku, który ma charakter zbrojny albo którego celem jest popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym" (art. 258 § 2 i 4 k.k.). Dwa postępowania prowadzono w oparciu o art. 252 k.k. (wzięcie lub przetrzymywanie zakładnika w celu zmuszenia organu lub osób do określonego zachowania), kolejne dwa z art. 189 k.k. (pozbawienie wolności człowieka). ABW prowadziła także jedno śledztwo dotyczące "przejęcia kontroli nad statkiem wodnym lub powietrznym" (art. 166 k.k.).

W 2015 r. Agencja prowadziła dziewięć śledztw dotyczących produkcji i obrotu towarami o znaczeniu strategicznym oraz nielegalnego obrotu materiałami rozszczepialnymi i promieniotwórczymi. Raport nie ujawnia również szczegółów tych postępowań.

Raport opisuje także przypadki podkładania ładunków lub urządzeń wybuchowych. W 2015 r. policja odnotowała 15 wybuchów spowodowanych użyciem materiałów i urządzeń wybuchowych, mieszanin pirotechnicznych oraz substancji palnych z systemem mającym cechy urządzenia wybuchowego. "Cztery z nich nosiły cechy terroru kryminalnego. Zaznaczyć należy, że żaden z tych czynów nie miał znamion przestępstwa o charakterze terrorystycznym" - podkreślono.

W części poświęconej podejrzanym transakcjom mogącym mieć związek z finansowaniem terroryzmu raport ujawnia, że Generalny Inspektor Informacji Finansowej, organ właściwy w zakresie przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu, wszczął w 2015 r. 41 postępowań analitycznych dotyczących podejrzanych transakcji, które potencjalnie mogły mieć związek z finansowaniem terroryzmu. Było to ponad dwukrotnie więcej niż w 2014 r.

ABW w latach 2009–2015 nie prowadziła śledztw, których przedmiotem byłoby wyłącznie finansowanie terroryzmu. "Jednakże w jednym z prowadzonych postępowań dotyczących zagrożenia terroryzmem trzem podejrzanym postawiono także zarzuty finansowania przestępstw o charakterze terrorystycznym" - stwierdza raport MSWiA.

Reklama

Komentarze

    Reklama