Reklama

Służby Mundurowe

MSPO 2016: Teldat zaprezentował rozwój systemu Jaśmin

 • Fot. Defence24.pl
  Fot. Defence24.pl
 • Fot. J.Sabak
  Fot. J.Sabak
 • Fot. dgrsz.mon.gov.pl
  Fot. dgrsz.mon.gov.pl

Bydgoska spółka TELDAT przedstawiła na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach ofertę z zakresu teleinformatycznego wsparcia procesu dowodzenia i działań taktyczno-operacyjnych oraz łączności. Centralnym punktem ekspozycji były rozwiązania wchodzące w skład sieciocentrycznej platformy teleinformatycznej JAŚMIN, w tym jej kompleksowe oprogramowanie wsparcia dowodzenia SWD C3IS JAŚMIN, certyfikowane przez NATO.

TELDAT na MSPO 2016 promował w pierwszej kolejności najnowszą, rozbudowaną wersję Systemu Systemów w zakresie Zarządzania Walką. Jest ona przedstawiana jako wzajemnie spójny, wysokospecjalistyczny zestaw oprogramowania oraz sprzętu wspierającego proces dowodzenia i koordynacji działań taktyczno-operacyjnych.

Całość prezentowanej struktury składa się z szeregu zunifikowanych komponentów: Systemu Zarządzania Walką Korpusu, Dywizji i Brygady – HMS JAŚMIN z Węzłami Teleinformatycznymi w wersjach kontenerowej i przenośnej; Systemu Zarządzania Walką Batalionu, Kompanii i Plutonu – BMS JAŚMIN z Pokładowym Węzłem Teleinformatycznym; Systemu Zarządzania Żołnierzem/Sekcją Spieszoną – DSS JAŚMIN z osobistym wyposażeniem teleinformatycznym; Web Portalu JAŚMIN - pozwalającego na korzystanie z Połączonego Obrazu Sytuacji Operacyjnej (POSO) z usprawnionym obrazowaniem danych zewnętrznych; Systemu Wsparcia Ogniowego– z serwerem Identyfikacji Bojowej CID JAŚMIN oraz Podsystemem Taktycznego Zespołu Kontroli Obszaru Powietrznego (TZKOP); Information Exchange Gateway JAŚMIN – bramy bezpiecznego transferu danych pomiędzy systemami o różnej klasyfikacji informacji; Systemów Szkolenia i Wirtualnej Symulacji JAŚMIN.

Na ekspozycji targowej firmy TELDAT pojawiła się również operacyjna wersja Systemu Bezpiecznej Wymiany Informacji (SBWI, występującego też w wersji SARON, dedykowanej dla wspomagania kierowania specjalistycznymi działaniami w obszarze obrony narodowej). Oferuje on obsługę rozległego, szybkiego oraz bezpiecznego transferu danych, m.in. inicjujących i raportujących określone działania w służbach publicznych. Na MSPO przygotowano ją głównie z myślą o wsparciu działań w zakresie zarządzania kryzysowego.

Sieciocentryczna platforma teleinformatyczna JAŚMIN jest syntetyczną strukturą m.in. do automatycznego przesyłu danych w zakresie wsparcia dowodzenia i łączności Sił Zbrojnych oraz wspomagania kierowania i komunikacji w obszarach zarządzania kryzysowego (gdzie można wykorzystać jej wybrane specjalistyczne moduły, zintegrowane np. z wymienionym SBWI), w tym bieżącego zobrazowania sytuacji operacyjnej na mapach cyfrowych. Składa się na nią zbiór wzajemnie spójnych produktów sprzętowych i programowych TELDAT, które - jak deklarują przedstawiciele firmy - współpracują ze sobą na zasadzie modułowego zespolenia w ramach zintegrowanego systemu. W skład omawianej platformy wchodzą specjalistyczne urządzenia i oprogramowanie, z których większość może być również wykorzystywana autonomicznie.

Przedstawiciele Teldat zapewniają, że system spełnia założenia budowy komponentowej, zgodnej z koncepcją NATO Network Enabled Capability. Jego działanie umożliwia zatem skoordynowane współdzielenie danych pomiędzy rozproszonymi węzłami decyzyjnymi. Podstawowym założeniem przyświecającym takiej organizacji systemu jest zapewnienie jego skutecznej eksploatacji i wykorzystania na wszystkich szczeblach łańcucha dowodzenia, od najwyższego do poziomu żołnierza spieszonego włącznie.

Praktycznie wszystkie wymienione komponenty sprzętowe i programowe JAŚMINA (wraz z modułem programowym wspomnianego najnowszego Podsystemu TZKOP, także wchodzącym w skład wymienionego już SWD C3IS JAŚMIN) przechodziły pozytywnie krajowe oraz międzynarodowe badania i testy. Duża ich część była i/lub jest użytkowana w warunkach polowych przy okazji wielu przedsięwzięć wojskowych, w tym zagranicznych. Zaliczyć do nich można: różnorodne misje wojskowe (Afganistan, Kongo, Czad, Republika Środkowoafrykańska, Bałkany, kraje nadbałtyckie oraz Kuwejt), kolejne edycje ćwiczeń międzynarodowych (NATO CWID, NATO CWIX, Combined Endeavor oraz Bold Quest) i krajowych (np.: Anakonda, Dragon, Aster, Compact Grey, Borsuk, Mazury, Latowicz, Świder, Kłocko, Stokrotka i Pierścień) oraz działalność naukowo-dydaktyczną realizowaną głównie na bazie laboratoriów szkolno-treningowych AON, WAT i CSŁiI, a także Międzynarodowy Program Interoperacyjności MIP, w którym rozwiązania TELDAT występują od lat, przeszły najwyższy poziom tych ważnych sprawdzeń sojuszniczych. Z rozwiązań technologicznych i funkcjonalnych platformy JAŚMIN wywodzą się specjalistyczne mobilne komponenty teleinformatyczne do nowej generacji systemów Patriot. Zostały one opracowane i są seryjnie produkowane na eksport w TELDAT. Ostatnio kolejny raz zwiększono zamówienie na te komponenty. 

Czytaj też: Raytheon współpracuje z polską firmą Teldat

Reklama

Komentarze

  Reklama