Reklama

Służby Mundurowe

Mariusz Błaszczak powołał nowego komendanta stołecznej policji

  • Fot. policja.waw.pl
    Fot. policja.waw.pl

Minister MSWiA Mariusz Błaszczak powołał inspektora Roberta Żebrowskiego na stanowisko Komendanta Stołecznego Policji. Nowo wybrany komendant pełnił poprzednio funkcję komendanta stołecznego do spraw kryminalnych.

W uroczystości przekazania stanowiska Komendanta Stołecznego Policji w ręce insp. Roberta Żebrowskiego wzięli udział również Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk oraz Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera.

Podjąłem decyzję o powołaniu na Komendanta Stołecznego Policji insp. Roberta Żebrowskiego w uznaniu jego dotychczasowej pracy. Jego ogromne doświadczenie, umiejętność współpracy oraz ambicja dają gwarancję, że Komenda Stołeczna Policji będzie zarządzana w sposób profesjonalny. Szczególnie w kontekście wielkich wyzwań stojących przed Policją, m.in. lipcowym szczytem NATO w Warszawie. Komenda stołeczna pełni ważną rolę, ponieważ jej działania koncentrują się w miejscu najważniejszych wydarzeń w kraju. Jest formacją, której najważniejszym zadaniem jest stać na straży obywateli.

minister Mariusz Błaszczak
 

Szef stołecznej Policji insp. Robert Żebrowski ma 46 lat. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku, Wydziału Nauk Politycznych. Ukończył studia podyplomowe zarządzania jednostką organizacyjną w administracji publicznej w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Od początku swojej 24-letniej kariery zawodowej związany ze stołecznym garnizonem. Zaczynał od podstawowych stanowisk w pionie kryminalnym, we wrześniu 2007 r. objął stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku. Po sześciu latach został komendantem powiatowym w Mińsku Mazowieckim, a po kolejnych dwóch komendantem rejonowym Warszawa III. 4 marca br. został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji do spraw kryminalnych. Nagrodzony Złotą i Srebrną Odznaką Zasłużony Policjant oraz Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę.

Reklama

Komentarze

    Reklama