Reklama

Służby Mundurowe

Marek Kubiak szefem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

  • Fot. RCB
    Fot. RCB

Premier Beata Szydło powołała Marka Kubiaka na stanowisko Szefa Rządowego Centrum Bezpieczeństwa – informuje MSWiA.

Marek Kubiak został powołany na stanowisko szefa Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z dniem 17 grudnia. Zastąpił na stanowisku dotychczasowego szefa RCB, Krzysztofa Malesę.

W latach 2007-2008 Marek Kubiak pełnił funkcję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. W latach 2006-2007 sprawował stanowisko Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu, a wcześniej - zastępcy Komendanta Miejskiego w Koninie.

Premier Beata Szydło 17 grudnia br. upoważniła Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka do sprawowania nadzoru nad RCB – informuje MSWiA.

Do podstawowych zadań Rządowego Centrum Bezpieczeństwa należy dokonywanie pełnej analizy zagrożeń, w oparciu o dane uzyskiwane ze wszystkich możliwych „ośrodków kryzysowych” funkcjonujących w ramach administracji publicznej oraz w oparciu o dane od partnerów międzynarodowych. Zgodnie z informacją zamieszczoną przez jednostkę, Centrum jest też odpowiedzialne m.in. za opracowywanie optymalnych rozwiązań pojawiających się sytuacji kryzysowych, a także koordynowanie przepływu informacji o zagrożeniach.

Reklama

Komentarze

    Reklama