Reklama

Legislacja

Zmiany w uposażeniu zasadniczym służb MSWiA. Obiecane podwyżki coraz bliżej

Zdjęcie ilustracyjne, Fot. Pixabay, licencja Creative Commons CC0
Zdjęcie ilustracyjne, Fot. Pixabay, licencja Creative Commons CC0

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekty rozporządzeń zmieniających stawki uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa. Nowe przepisy to reakcja resortu na porozumienie podpisane z mundurowymi w listopadzie. Zgodnie z nim, od 1 stycznia funkcjonariusze powinni otrzymać podwyżki, wraz z nagrodą roczną, w wysokości 655 złotych brutto.

Podwyżki w służbach podległych MSWiA wynikają z porozumienia, które 8 listopada zakończyło mundurowy protest. Funkcjonariusze wywalczyli wzrost wynagrodzeń przeciętnie o 655 złotych brutto na etat (wraz z nagrodą roczną). W tej kwocie, jak od początku zaznaczał resort spraw wewnętrznych, zawierają się także podwyżki przewidziane na ten rok w ramach ustawy modernizacyjnej.

W Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Granicznej MSWiA zaproponowało wzrost mnożników kwoty bazowej (ta nie zmienia się od 2009 roku i wynosi 1523,29 zł) określających stawki uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy, będącego podstawowym, ale nie jedynym, składnikiem mundurowego wynagrodzenia. Większe mnożniki przełożą się na zwiększenie wynagrodzeń o 520 złotych brutto. Ponadto, jak podkreśla resort spraw wewnętrznych, „wraz ze wzrostem stawek uposażenia zasadniczego nastąpi jego wzrost w związku z indywidualną wysługą lat średnio o 84 zł”. Brakujące 51 złotych to kwota związana z nagrodą roczną, czyli tzw. trzynastką. Łącznie, kwoty te dają wynegocjowane przez funkcjonariuszy 655 złotych. 

[GALERIA_2934]

MSWiA przygotowało też projekt rozporządzenia dotyczącego zmiany stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. SOP dostanie podwyżki w takiej samej wysokości jak pozostałe służby podległe MSWiA, jednak tylko w tym przypadku tabela przedstawia konkretne kwoty uposażenia zasadniczego w poszczególnych grupach zaszeregowania, a nie mnożniki kwoty bazowej. Zgodnie z projektem rozporządzenia uposażenie zasadnicze każdego funkcjonariusza SOP wzrośnie o 400 złotych brutto, a wraz ze wzrostem uposażenia według stanowiska służbowego z tytułu wysługi lat oraz dodatkami relacjonowanymi do uposażenia zasadniczego, tj. dodatkiem specjalnym i dodatkiem uzasadnionym szczególnymi kwalifikacjami, warunkami lub miejscem pełnienia służby, łączny wzrost wyniesie przeciętnie 604 złote brutto. Podobnie jak w Policji, PSP i SG brakujące 51 złotych to wydatki związane z nagrodą roczną.

fot. projekt rozporządzenia
fot. projekt rozporządzenia dot. uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy SOP

Jak na razie nie wiadomo kiedy rozporządzenia zostaną podpisane, jednak można się spodziewać, że nie stanie się to w ciągu najbliższych dni. Funkcjonariusze muszą zatem uzbroić się w cierpliwość, a brakujące kwoty zostaną zapewne „wyrównane” kiedy rozporządzenie wejdzie w życie.

DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze