Reklama

Legislacja

W wyjątkowych okolicznościach bez strażackiego egzaminu sprawności fizycznej

Fot. mł. bryg. Marcin Betleja, KW PSP w Rzeszowie
Fot. mł. bryg. Marcin Betleja, KW PSP w Rzeszowie

Kolejna formacja postanowiła dostosować przepisy do warunków epidemicznych. Chodzi dokładnie o brak konieczności odbywania okresowej oceny sprawności fizycznej w czasie stanu nadzwyczajnego, stanu epidemii albo stanu zagrożenia epidemicznego w Państwowej Straży Pożarnej. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podjęło decyzję o nowelizacji rozporządzenia dotyczącego zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej. Chodzi dokładnie o przepisy obejmujące funkcjonariuszy PSP, którzy podlegają corocznej okresowej ocenie sprawności fizycznej.

Jak uzasadnia resort, "wprowadzenie stanu nadzwyczajnego, stanu epidemii albo stanu zagrożenia epidemicznego wpływa na większe zaangażowanie sił i środków Państwowej Straży Pożarnej w celu zmniejszenia skutków lub usunięcia tych zagrożeń". Zgodnie z nowymi przepisami, w przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych stanów nie będzie możliwa realizacja okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka. Jak czytamy, testy sprawnościowe muszą być przeprowadzane w pomieszczeniu zamkniętym o utwardzonej nawierzchni, więc jednostki organizacyjne PSP najczęściej korzystają w tym celu z udostępnionych sal sportowych w szkołach lub ośrodkach sportowych. W przypadku ogłoszenia stanu epidemii albo stanu zagrożenia epidemicznego, z uwagi na obowiązujące ograniczenia, nie jest możliwe zapewnienie właściwego zaplecza technicznego do przeprowadzenia testu.

Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, co pozwoli na uregulowanie kwestii przeprowadzenia okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków w 2020 r. w związku z ogłoszonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii. "Odstąpienie od vacatio legis jest spowodowane koniecznością jak najszybszego wejścia w życie przepisów projektowanego rozporządzenia w związku z faktem, że drugi termin oceny sprawności fizycznej rozpoczyna się 1 października" - tłumaczy resort. Pierwszy termin przypada na wiosnę.

Zgodnie z przepisami, ocenę sprawności fizycznej przeprowadza się w ciągu roku kalendarzowego w dwóch terminach: od 1 marca do 30 kwietnia i od 1 października do 30 listopada. Corocznej ocenie sprawności fizycznej podlega strażak w wieku do 55 roku życia; w wieku powyżej 55 roku życia, jeżeli bierze bezpośredni udział w działaniach ratowniczych; w wieku powyżej 55 roku życia, na własną prośbę, jeżeli nie bierze bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych. 

Test sprawności fizycznej dla strażaków biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych obejmuje podciąganie się na drążku, bieg po kopercie i próbę wydolnościową. Test sprawności fizycznej dla pozostałych strażaków obejmuje w przypadku mężczyzn – próby jak dla strażaków biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, a w przypadku kobiet  rzut piłką lekarską, bieg po kopercie, próbę wydolnościową.

Przypomnijmy, że komendant główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga poszedł niedawno w ślady m.in. szefostwa policji i polecił wstrzymanie realizacji prowadzonych od września br. testów sprawności fizycznej funkcjonariuszy SG. Decyzja związana jest z właśnie z wysokimi wskaźnikami zakażeń wirusem SARS-CoV-2. W końcowej fazie procesu legislacyjnego znajduje się również projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 30 maja 2011 roku w sprawie testu sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej, a zmiany te polegają właśnie na propozycji wprowadzenia rozwiązań umożliwiających odstąpienie w danym roku od realizacji testu, w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego, epidemii lub klęski żywiołowej.

MR

image
Reklama

 

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze