Reklama

Legislacja

Uwaga na przejściach. Zmiany w przepisach o ruchu drogowym wchodzą w życie

Fot. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego/YouTube
Fot. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego/YouTube

Zrównanie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym niezależnie od pory dnia, zwiększenie zakresu ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pieszych, uregulowanie kwestii bezpiecznej odległości między pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych oraz zakaz korzystania z telefonów komórkowych podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko – to najważniejsze zmiany w przepisach o ruchu drogowym, które wchodzą w życie 1 czerwca br.

Nowe rozwiązania ustawowe, które obowiązują ujednolicają prędkość dopuszczalną w obszarze zabudowanym. Przez całą dobę trzeba poruszać się z prędkością 50 km/h. Polska była jedynym krajem w UE, który dopuszczał jazdę z prędkością 60 km/h w obszarze zabudowanym.

Ustawa wprowadza szereg rozwiązań mających na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w tym przede wszystkim pieszych, którzy w zderzeniu z rozpędzonym pojazdem nie mają żadnych szans. Bezpieczeństwo na naszych drogach, w tym niechronionych użytkowników dróg, musi się zwiększyć ­– jest to priorytet polskiego rządu.

Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury

Poprawie, jak podkreśla MSWiA, ulec ma również bezpieczeństwo osób pieszych w rejonie przejścia dla pieszych. Przepisy nakładają na kierowców obowiązek dokładnej obserwacji nie tylko samego przejścia, ale również jego najbliżej okolicy. Kierujący zostanie zobligowany do umożliwienia przejścia przez jezdnię nie tylko osobie pieszej znajdującej się na przejściu, ale również takiej, która wchodzi na nie.

Obecnie ustawa Prawo o ruchu drogowym zobowiązuje kierującego pojazdem zbliżającego się do przejścia dla pieszych do zachowania szczególnej ostrożności i ustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na nim. Natomiast obowiązek zmniejszenia prędkości przez kierującego pojazdem tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się na przejściu lub na nie wchodzących, wynika z przepisów rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Wprowadzona została również konieczność zachowania minimalnego odstępu pomiędzy pojazdami znajdującymi się na tym samym pasie ruchu na autostradach i drogach ekspresowych. Ten odstęp będzie wynosił nie mniej niż połowę aktualnej prędkości pojazdu. Na przykład przy prędkości 100 km/h odległość będzie wynosiła 50 metrów, a przy prędkości 140 km/h odstęp ten wyniesie 70 metrów. Odległości równej połowie aktualnej prędkości nie trzeba zachowywać podczas manewru wyprzedzania. 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego jest priorytetem Ministerstwa Infrastruktury. Nasze działania składają się z trzech filarów. Pierwszym jest edukacja. Przygotowaliśmy kampanię społeczną, by dotrzeć do każdego kierowcy i każdego pieszego. Drugim są inwestycje – oprócz rozbudowy sieci drogowej w celu wyprowadzenia ruchu kołowego z centrów miast Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowuje listę przejść dla pieszych, które powinny być doświetlone, aby zapewnić dobrą widoczność pieszego. Trzecim filarem są zmiany w prawie, które wchodzą w życie w najbliższy wtorek. Dzięki tym działaniom wkrótce będziemy mogli zaobserwować spadającą liczbę wypadków drogowych, zwłaszcza tych z udziałem najsłabiej chronionych uczestników ruchu.

Rafał Weber, wiceminister infrastruktury

1 czerwca br. wchodzi w życie także inna zmiana ważna dla pieszych uczestników ruchu drogowego. Osoba, która wchodzi na jezdnię lub torowisko albo przez nie przechodzi, nie może korzystać z telefonu komórkowego i innych urządzeń zakłócających właściwą ocenę sytuacji.

Reklama

Komentarze

    Reklama