Reklama

Legislacja

Straż Graniczna pomoże SOP. Szef MSWiA wydał specjalne zarządzenie

Fot. MSWiA
Fot. MSWiA

”(…) funkcjonariusze Straży Granicznej udzielą pomocy Służbie Ochrony Państwa w okresie od dnia 25 stycznia 2020 r. do dnia 29 stycznia 2020 r.” – czytamy wydanym przez ministra spraw wewnętrznych i administracji zarządzeniu. Decyzja ministra związana jest z obchodami 75. rocznicy wyzwolenia Niemieckiego Nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego i Zagłady Auschwitz-Birkenau. W związku z rocznicą i planowanymi oficjalnymi uroczystościami, w ostatnich dniach premier zadecydował też o wprowadzeniu drugiego stopnia alarmowego BRAVO na terenie woj. małopolskiego.

Zgodnie z ustawą o Służbie Ochrony Państwa, "w przypadku zagrożenia realizacji zadań, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. c i d, jeżeli siły SOP są niewystarczające lub mogą okazać się niewystarczające do wykonania swoich zadań, do udzielenia pomocy SOP: (…) minister właściwy do spraw wewnętrznych może zarządzić użycie funkcjonariuszy Policji lub Straży Granicznej". Jak widać, w związku ze zbliżającymi się obchodami 75. rocznicy wyzwolenia Niemieckiego Nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego i Zagłady Auschwitz-Birkenau, szef MSWiA postanowił skorzystać z uprawnienia jakie daje mu ustawa. 

Jakie zadania wykonywać będą funkcjonariusze Straży Granicznej? Zgodnie z zarządzeniem nie chodzi o przejęcie wszystkich obowiązków SOP. MSWiA doszło jednak do wniosku, że pomoc strażników granicznych może być potrzebna, "w związku z możliwym wystąpieniem zagrożenia realizacji zadań, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. c i d ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa". Zapisy te odnoszą się do ochrony "osób posiadających status głowy państwa, szefa rządu oraz ich zastępców, przewodniczącego parlamentu lub izby parlamentu lub ministra spraw zagranicznych, wchodzących w skład delegacji państw obcych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej" oraz "innych osób ze względu na dobro państwa". 

Jak dodano "zakres, miejsce i formy udzielenia pomocy Służbie Ochrony Państwa przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz liczbę skierowanych w tym celu funkcjonariuszy uzgodnią Komendant Służby Ochrony Państwa i Komendant Główny Straży Granicznej lub upoważnione przez nich osoby". Zarządzenie w życie wchodzi 25 stycznia.

Warto przypomnieć, że w związku z rocznicą i planowanymi oficjalnymi uroczystościami, w ostatnich dniach premier zadecydował o wprowadzeniu drugiego stopnia alarmowego BRAVO na terenie woj. małopolskiego, a w całej Polsce wprowadzono pierwszy stopień alarmowy ALFA ora ALFA-CRP (odnoszący się do zagrożeń w cyberprzestrzeni). Zarówno wprowadzenie stopni alarmowych, jak i wykorzystanie służb podległych szefowi MSWiA do wykonywania części zadań SOP, nie jest sytuacją precedensową. Stopnie alarmowe wprowadzano w przeszłości już kilkukrotnie, m.in. w związku z ubiegłoroczną konferencją dotyczącą bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie w Warszawie czy szczytem klimatycznym COP24 w Katowicach (2018 r.). Ostatnie zarządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji, zgodnie z którym wspólnie z SOP działała Straż Graniczna i Policja, wydano pod koniec sierpnia 2019 roku, i związane było z obchodami 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. 

DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze