Reklama

Legislacja

SOP i BNW podsłuchają i nagrają rozmowę

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

W ubiegłym roku uprawnione organy skierowały wnioski o zarządzenie kontroli i utrwalanie rozmów lub wnioski o zarządzenie kontroli operacyjnej wobec łącznie 6088 osób. Najwięcej złożyła ich Policja, a najmniej Krajowa Administracja Skarbowa. Jako jedyne, z uprawnionych do tego służb, wniosków nie złożyły Służba Ochrony Państwa i Biuro Nadzoru Wewnętrznego. Jak się okazuje, może to wynikać z luki w obowiązujących przepisach. MSWiA opublikowało właśnie projekt rozporządzenia, w którym do katalogu instytucji posiadających możliwości utrwalania treści rozmów i korespondencji dopisuje właśnie SOP i BNW.

Zgodnie z informacją, jaką Prokurator Generalny przesłał do Senatu, uprawnione ograny w 2018 roku skierowały wnioski o zarządzenie kontroli i utrwalanie rozmów lub wnioski o zarządzenie kontroli operacyjnej wobec 6088 osób. Ostatecznie sąd zarządził kontrolę i utrwalanie rozmów lub kontrolę operacyjną wobec 5915 osób, a wobec 25 osób takiej kontroli odmówiono. Jak informuje Zbigniew Ziobro, wnioski dotyczące 148 osób nie uzyskały zgody prokuratora.

Najwięcej, bo aż 4815 osób podsłuchać chciała Policja. Na drugim miejscu znalazło się CBA – 385 osób, a trzecią formacją, która w 2018 roku najczęściej występowała o możliwość stosowania kontroli operacyjnej, była Straż Graniczna – 348. Dalej uplasowały się ABW – 198, Żandarmeria Wojskowa – 151, Służba Kontrwywiadu Wojskowego – wnioski wobec 61 osób i Krajowa Administracja Skarbowa – 16 osób. Jedynymi formacjami uprawnionymi do stosowania kontroli operacyjnej, które nie złożyły wniosków były Służba Ochrony Państwa i Biuro Nadzoru Wewnętrznego.

Już niedługo SOP i BNW też podsłuchają

Chociaż w 2018 roku do grona uprawnionych organów, które posiadają uprawnienia do stosowania kontroli operacyjnej dołączyły SOP i BNW, w ubiegłym roku nie skorzystały one z przysługujących im uprawnień. Dlaczego? Jak się okazuje może to wynikać z luki w przepisach, którą MSWiA postanowiło dopiero teraz uzupełnić. Resort spraw wewnętrznych opublikował projekt rozporządzenia, zgodnie z którym do istniejącego wcześniej katalogu organów i służb stosujących kontrolę operacyjną dodaje SOP i BNW. 

Proponowane rozwiązanie ma na celu umożliwienie Służbie Ochrony Państwa oraz Biuru Nadzoru Wewnętrznego uzyskiwania i utrwalania treści rozmów prowadzonych przy użyciu środków technicznych, w tym za pomocą sieci telekomunikacyjnych, uzyskiwania i utrwalania treści korespondencji, w tym korespondencji prowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz uzyskiwania i utrwalania danych zawartych na informatycznych nośnikach danych telekomunikacyjnych tj. dostępu do przekazów telekomunikacyjnych, nadawanych lub odbieranych przez użytkownika końcowego lub telekomunikacyjne urządzenia końcowe oraz posiadanych przez przedsiębiorcę danych związanych z przekazami telekomunikacyjnymi oraz dostępu do zatrzymanych danych, które są generowane lub przetwarzane w sieci telekomunikacyjnej.

projekt rozporządzenia Rady Ministrów, zmieniającego rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla interfejsów umożliwiających wykonywanie zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego 

Projekt rozporządzenia trafił teraz do konsultacji, ale można się spodziewać, że w niedługim czasie wejdzie on w życie.

Wyposażenie SOP i BNW w uprawnienia do prowadzenia kontroli operacyjnej, a więc m.in. do zakładania podsłuchów czy przechwytywania korespondencji, od początku budziło zastrzeżenia części środowiska i komentatorów. Trudno dziś jednoznacznie stwierdzić, czy były one uzasadnione czy nie, bo wciąż nie wiemy jaka będzie skala działań podejmowanych przez te dwie instytucje. Tak naprawdę, nie wiadomo też czy SOP i BNW dysponują odpowiednim zapleczem technicznym i osobowym do prowadzenia tego typu działań. 

DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze