Reklama

Legislacja

Prezydent podpisał ustawę o rezerwach strategicznych

Fot. Jakub Szymczuk/KPRP
Fot. Jakub Szymczuk/KPRP

Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, Andrzej Duda 5 lutego podpisał ustawę o rezerwach strategicznych. Teraz, by zmiany mogły wejść w życie, nowe przepisy musza zostać opublikowane w Dzienniku Ustaw. Już niebawem zatem Agencję Rezerw Materiałowych, pozostającą w gestii ministra właściwego ds. energii, zastąpi Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych nadzorowana przez premiera. A to tylko jedna z wielu zmian jakie już niedługo wejdą w życie. 

We miniony wtorek (3 lutego) w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbyło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z szefem KPRM Michałem Dworczykiem oraz z kierownictwem Agencji Rezerw Materiałowych poświęcone m.in. ustawie o rezerwach strategicznych. Szef BBN Paweł Soloch mówił po nim, że prezydent przed podjęciem decyzji w tej sprawie "odbywa szersze konsultacje, przede wszystkim z osobami, które tę ustawę pilotowały", a pytany o ewentualne wątpliwości prezydenta przed podpisaniem ustawy szef BBN odparł, że były one "rozwiewane na etapie powstawania tej ustawy, przede wszystkim w bezpośrednim kontakcie BBN z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów".

Minister Michał Dworczyk wskazywał, że to co najistotniejsze w ustawie, "to zmiany, które pozwalają na zwiększenie efektywności działania Agencji Rezerw Materiałowych". Dodał, że Agencja jest obecnie jednym z najważniejszych podmiotów, dzięki którym realizowany jest Narodowy Program Szczepień.

Ustawa o rezerwach strategicznych została przesłana prezydentowi w ubiegłym tygodniu. 21 stycznia Sejm odrzucił uchwałę Senatu, odrzucającą w całości ustawę o rezerwach strategicznych.

Podpisany przez Andrzeja Dudę dokument zakłada, że Agencję Rezerw Materiałowych pozostającą w gestii ministra właściwego ds. energii zastąpi Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych nadzorowana przez premiera. W sytuacjach kryzysowych nowa Agencja będzie mogła dokonywać szybkich zakupów z pominięciem przepisów o zamówieniach publicznych. Nowe prawo reguluje zagadnienia z zakresu tworzenia, utrzymywania, udostępniania, wymiany, zamiany i likwidacji rezerw strategicznych oraz zasady ich finansowania. Celem regulacji jest bardziej efektywne zabezpieczenie Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli na wypadek zagrożeń mogących wywołać zakłócenia w podaży i popycie niektórych towarów i dóbr na rynku, a tym samym - negatywne konsekwencje dla bezpieczeństwa państwa, w tym dla życia i zdrowia obywateli.

Ustawa poszerza też zakres zadań, które do tej pory były realizowane przez Agencję Rezerw Materiałowych. Zwiększa też katalog asortymentu rezerw. W ramach zapewniania rezerw strategicznych przewidziano możliwość utworzenia rezerw, które nie zostały ujęte w programie w sytuacji, gdy występuje brak albo znaczny deficyt określonych asortymentów.

Zgodnie z nowymi regulacjami, podstawowym trybem udostępniania rezerw strategicznych będzie decyzja premiera. Będą dodatkowe szczególne tryby udostępniania rezerw na potrzeby ministra obrony, spraw wewnętrznych, sprawiedliwości czy szefa ABW. Rezerwy będą mogły być udostępniane w innych okolicznościach niż kryzysowe. Premier będzie miał prawo nieodpłatnie udostępnić określony specjalistyczny sprzęt techniczny np. na wsparcie celów społecznych lub przedsięwzięć gospodarczych, w szczególności związanych z budową, modernizacją lub remontem infrastruktury. System rezerw strategicznych będzie, tak jak do tej pory, finansowany z budżetu państwa w formie dotacji celowej i podmiotowej.

PAP/IS24

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze