Reklama

Legislacja

Poprawki do ustawy regulującej status zwierząt w służbach

Fot. Morski Oddział Straży Granicznej/Facebook
Fot. Morski Oddział Straży Granicznej/Facebook

Senat wprowadził w piątek do ustawy regulującej status zwierząt w służbach poprawki legislacyjne. Ustawę z poprawkami poparli wszyscy głosujący senatorowie. Regulacja zapewni psom i koniom służbowym m.in. dożywotnie utrzymanie i opiekę weterynaryjną finansowaną przez państwo. Teraz wróci do Sejmu.

Do nowelizacji ustawy o Policji i niektórych innych ustaw, która reguluje status zwierząt w służbach mundurowych podległych MSWiA, Służbie Więziennej, Siłach Zbrojnych RP i w Straży Marszałkowskiej, Senat wprowadził w piątek piętnaście poprawek o charakterze legislacyjnym. Za przyjęciem ustawy z poprawkami głosowało 99 senatorów, jeden z senatorów nie głosował.

Przygotowana w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji ustawa została uchwalona przez Sejm 24 czerwca. Wiceszef MSWiA Błażej Poboży podczas środowego wystąpienia w Senacie podkreślał, że na każdym etapie prac legislacyjnych dyskusja nad projektem tej ustawy odbyła się ponad podziałami politycznymi. Jak wskazywał, zwierzęta pełnią istotną rolę w służbach, ponieważ mimo rozwoju techniki nadal są potrzebne przy m.in. poszukiwaniu osób.

Poboży zwracał także uwagę, że "dotychczasowe regulacje dotyczące sytuacji zwierząt w formacjach mundurowych w ocenie kierownictwa MSWiA były i są niewystarczające". "Dlatego zdecydowaliśmy o rozpoczęciu prac nad kompleksowym uregulowaniem statusu zwierząt wykorzystywanych w tych służbach" - powiedział. W jego ocenie przygotowana ustawa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym, w tym funkcjonariuszy i żołnierzy. Zmiany nie obejmą jednak psów Krajowej Administracji Skarbowej czy straży miejskich i gminnych. W przypadku tej pierwszej, jak tłumaczył jeszcze podczas dyskusji w Sejmie Poboży, sprawa uregulowana została odpowiednim rozporządzeniem i, jak podkreślił, zgodnie z wolą resortu rozwiązanie to zostało utrzymane. Dodał również, że finansowanie ustawy będzie w ramach limitów w poszczególnych formacjach.

Czas na aktualizację

Nowelizacja zakłada m.in., że zwierzę po wycofaniu ze służby pozostanie na stanie formacji, a pierwszeństwo do przejęcia nad nim opieki będzie miał jego dotychczasowy opiekun. W sytuacji, gdy nikt nie wyrazi woli zaopiekowania się zwierzęciem "na emeryturze", opieka nad nim sprawowana będzie w ramach jednostki danej formacji. Będzie mogło też być przekazane pod opiekę właściwej organizacji społecznej.

Zgodnie z ustawą opiekun zwierzęcia - używanego do celów służbowych, jak również wycofanego ze służby - będzie otrzymywał wyżywienie w naturze albo równoważnik w formie ryczałtu z tytułu kosztów wyżywienia. Będzie on wypłacany co miesiąc z góry. Takie świadczenie otrzymywać będzie też organizacja społeczna, której powierzono zwierzę wycofane ze służby. Ponadto opiekunom zostaną zapewnione środki na zabiegi profilaktyczne i leczenie zwierząt.

Regulacja doprecyzowuje też m.in. to, kiedy zwierzęta są wycofywane ze służby. Wśród nich są przypadki obligatoryjne - m.in. stan zdrowia, trwała utrata sprawności użytkowej zwierzęcia, brak postępu w szkoleniu - a także fakultatywne, czyli ukończenie 9. roku życia przez psa i 15. roku życia przez konia, przy czym w przypadku koni z Sił Zbrojnych wiek określony został na 18 lat.

Ustawa określa też obowiązki opiekunów zwierząt, w tym w szczególności te związane z zapewnieniem dobrostanu zwierząt i ich prawidłowego utrzymania. Na celu ma też wprowadzenie mechanizmów nadzoru ze strony poszczególnych formacji nad sposobem sprawowania opieki nad powierzonym zwierzęciem. Opiekun czy organizacja będzie zobowiązana m.in. do tego, aby okazywać zwierzę na żądanie uprawnionego funkcjonariusza, a także do zawiadomienia kierownika jednostki formacji np. o zmianie miejsca przebywania zwierzęcia na dłużej niż 30 dni.

Regulacja rozwiązuje też kwestie takie, jak kto zajmie się zwierzęciem wycofanym ze służby po śmierci dotychczasowego opiekuna. Określono w niej też, że opiekunowi zabrania się zbywania, rozmnażania i wykorzystywania do celów zarobkowych zwierzęcia wycofanego ze służby.

W ustawie wzięto również pod uwagę zwierzęta wycofane ze służby przed wejściem w życie jej przepisów. Opiekunom w przypadkach uzasadnionych dobrem "emerytowanych" zwierząt przewidziane w ustawie wsparcie będzie mógł przyznać komendant służb nadzorowanych przez MSWiA, Dyrektor Generalny Służby Więziennej i komendant Straży Marszałkowskiej.

PAP/IS24

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze