Reklama

Legislacja

Pół miliarda do wydania. Pieniądze dla służb „przeterminują” się w marcu

Fot. Flickr/Domena publiczna
Fot. Flickr/Domena publiczna

Prawie 500 mln złotych zostanie przeniesionych na przyszły rok w ramach części budżetowej dotyczącej spraw wewnętrznych — wynika z opublikowanego 15 grudnia br. specjalnego rozporządzenia Rady Ministrów. To tak zwane planowane wydatki budżetu państwa, które w 2018 roku nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego. Jakie zakupy w 2019 roku zostaną sfinansowane z tegorocznych pieniędzy? Będzie to m.in. sprzęt transportowy i uzbrojenie dla Policji i Straży Granicznej, ale też inwestycje w remonty obiektów Państwowej Straży Pożarnej czy Służby Ochrony Państwa. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pieniądze musi wydać do 31 marca 2019, a jeśli do wspomnianych 500 mln dodamy ponad 30 mln dla CBA i ABW oraz środki z budżetów województw, to okazuje się, że pierwszy kwartał przyszłego roku może być bardzo intensywnym czasem dla mundurowych logistyków.

Co do zasady niewydane w danym roku budżetowym pieniądze trzeba zwrócić do budżetu państwa. Bardzo często zdarza się, że koniec roku to w wielu miejscach czas intensywnych zakupów. Zgodnie z przepisami, rząd ma jednak prawo określić które wydatki nie wygasają wraz z końcem roku budżetowego. Warunkiem jest jednak opublikowanie do 15 grudnia danego roku specjalnego rozporządzenia. W dokumencie z bieżącego roku, w ramach części budżetowej dotyczącej spraw wewnętrznych, do wydania w pierwszym kwartale przyszłego roku przeniesiono niemal 500 mln złotych (dokładnie 495 469 504 zł). To jednak nie wszystko, bo przeniesione zostaną też wydatki dla CBA i ABW oraz te z budżetów województw (część z nich dotyczy także służb mundurowych). 

Duże pieniądze z terminem ważności

Do końca marca 2019 roku dla Policji zaplanowano zakupy na łączną kwotę prawie 325 mln złotych. Największa pozycja, bo opiewająca na prawie 91 mln złotych, dot. zakupu sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej, informatyki i łączności oraz oprogramowania. Policyjne inwestycje obejmują głównie sprzęt — od transportowego po uzbrojenie, oprogramowanie czy łączność. Z tegorocznych środków sfinansowanych ma też zostać kilka remontów i inwestycji. Chodzi m.in. o remonty obiektów policyjnych w Komendach Wojewódzkich Policji w Białymstoku, Gdańsku i w Krakowie czy inwestycje budowlane w garnizonach katowickim, łódzkim i wrocławskim. Ponad 3,5 mln złotych przeznaczone zostanie na budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie oraz rozbudowę siedziby Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej.

Straż Graniczna w na początku przyszłego roku może liczyć na duże zakupy mundurów. Na ten cel przeznaczonych zostanie 6,5 mln złotych. Przebudowane zostaną także obiekty Straży Granicznej w Białymstoku, Gdańsku, Nowym Sączu, Opolu i Przemyślu. Inwestycje te mają kosztować łącznie nawet ponad 3,6 mln złotych. Największym „zadaniem dotyczącym SG, jakie przeniesione zostało na przyszły rok, jest zakup sprzętu transportowego za prawie 20 mln złotych. Funkcjonariusze Straży Granicznej otrzymają też m.in. nowe uzbrojenie i wyposażenie osobiste.

5 mln złotych kosztować ma inwestycja w przebudowę obiektu Służby Ochrony Państwa w Warszawie. Nie wiemy jednak czy chodzi o budynki w kompleksie przy ul. Podchorążych czy przy ul. Miłobędzkiej.

Przebudowa obiektów Państwowej Straży Pożarnej ma kosztować ponad 3,3 mln złotych. Remontowane będą też budynki dydaktyczne, garaże i stanowiska ćwiczebne szkół PSP. Na realizację tych prac przewidziano 2,2 mln złotych. Za ponad 2 mln ma zostać też zmodernizowana zabudowa pojazdu specjalnego, kupiony sprzęt i wyposażenie dla szkół PSP. Kwota obejmuje również budowę Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP).

57 mln złotych przeznaczonych zostanie dla Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej MSWiA. 

Warto też dodać, że na przyszły rok przeniesiono także zakup umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, podległej Ministerstwu Finansów. Na ten cel przewidziano ponad 2,1 mln złotych.

ABW + CBA, czyli ponad 30 mln do wydania 

Z tegorocznych środków budżetowych na początku przyszłego roku skorzysta też CBA. Ponad 9,3 mln kosztować będzie zakup nieruchomości na siedzibę Delegatury CBA we Wrocławiu. Przewidziano też dodatkowych 2,6 mln złotych na zakup sprzętu teleinformatycznego dla nowo zatrudnionych funkcjonariuszy Biura oraz wymianę wyeksploatowanych urządzeń. Prawie 180 tys. kosztować będzie opracowanie dokumentacji projektowej i inwestorskiej dla potrzeb wykonania robót budowlanych w budynku siedziby CBA przy Al. Ujazdowskich 9 w Warszawie. Łącznie CBA do końca pierwszego kwartału przyszłego roku ma do wydania prawie 19 mln złotych.

ABW na przyszły rok przeniosła wydatki o łącznej kwocie ponad 12 mln złotych. W tej sumie mieści się m.in. zakup amunicji za prawie 1 mln złotych czy samochodów za 6 mln złotych. Najwyraźniej budynki ABW czeka też remont. W rozporządzeniu ujęto między innymi wymianę pionów wodno-kanalizacyjnych wraz z remontem łazienek czy budowę systemu klimatyzacji. Na każde z tych zadań przeznaczono po 500 tys. 

Środki z województw

Bez wątpienia, przynajmniej patrząc na wydane 15 grudnia rozporządzenie, największym beneficjentem tegorocznych niewygasających środków budżetowych pochodzących z budżetów województw, jest Państwowa Straż Pożarna. Pieniądze przeznaczone będą głównie na inwestycje w budynki i zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych. Łącznie z pieniędzy wojewódzkich, na służby mundurowe w całej Polsce przeznaczonych ma zostać ponad 25 mln złotych.

Sumując kwoty z kont CBA, ABW, Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa czy Państwowej Straży Pożarnej, zarówno te pochodzące z części budżetowej MSWiA jak i pieniądze z budżetów województw, do 31 marca przyszłego roku „do wydania” jest łącznie ponad 525 mln złotych. W porównaniu z ubiegłym rokiem, kiedy to w ramach części budżetowej „sprawy wewnętrzne” (przypomnijmy, nie obejmującej CBA i ABW) na 2018 rok przeniesiono wydatki o łącznej kwocie ponad 102 mln złotych, liczba ta jest niemal pięciokrotnie wyższa. Powodem może być wdrożenie programu modernizacji służb mundurowych, w ramach którego łącznie do wydania jest ponad 9 mld złotych. Tak duże środki wiążą się z koniecznością przeprowadzenia wielu przetargów, a te nie zawsze kończą się sukcesem. Na początku przyszłego roku możemy więc spodziewać się długiej listy zakupów i inwestycji. 

Reklama

Komentarze (3)

  1. Namer

    Ciekawe jak tą darowiznę na KWP w Rzeszowie rozliczą podatkowo!!!!! Chyba, że nie ujawnią źródła dochodu lub powiedzą, że to bezdomny z Warszawy im tablice ufundował hahahahha

  2. RR

    To jest kpina. Teraz pieniądze wstrzymują a w całym podkarpaciu zbierają po 5zl od każdego policjanta na tablice pamiątkową patrona komendy wojewódzkiej co ma kosztować 20tys zl bo nie mają pieniędzy.

  3. -CB-

    Im więcej sprzętu kupi się tuż przed wyborami, tym większe wrażenie. Gdyby kupili normalnie w 2018, to by ludzie zdążyli zapomnieć...

Reklama

Najnowsze