Reklama

Legislacja

Podwyżki SW u premiera, czyli KPRM podwyższa "poziom satysfakcji" funkcjonariuszy

Fot. kpt. Izabela Kapkowska
Fot. kpt. Izabela Kapkowska

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej, pojawił się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Jak podkreśla KPRM, zmiany w „więziennym uposażeniu”, przełożyć się mają na „zmniejszenie rotacji kadr w Służbie Więziennej i podniesienie poziomu satysfakcji zawodowej z tytułu pełnionej służby”. 

Dokument to oczywiście wynik konieczności podwyższenia wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej, a także podpisanego w listopadzie 2018 roku porozumienia między związkowcami a ministrem sprawiedliwości. "Ustalenie nowej wielokrotności kwoty bazowej określającej wysokość przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy Służby Więziennej ma na celu podwyższenie poziomu uposażeń funkcjonariuszy w celu stworzenia korzystniejszych warunków motywujących do zwiększenia zaangażowania i skuteczności działania" - czytamy na stronie KPRM. Projekt nie pojawił się jeszcze jednak na stronie Rządowego Centrum Legislacji. 

Jak tłumaczy Kancelaria, aktualnie wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej wynosi 3,71 i obowiązuje od 1 stycznia 2019 r., zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 28 marca 2019 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej. Nowe przepisy przewidują podwyższenie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej do poziomu 3,81 od 1 stycznia 2020 r. Zmiany te mają, według Kancelarii, przełożyć się na "zmniejszenie rotacji kadr w Służbie Więziennej i podniesienie poziomu satysfakcji zawodowej z tytułu pełnionej służby". 

KPRM informuje również, że środki finansowe na wzrost uposażeń od 1 stycznia 2020 r. w związku ze wzrostem wielokrotności o 0,10 oraz wydatki relacjonowane do uposażeń zostały zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 w części 37 - Sprawiedliwość w ramach środków na funkcjonowanie Służby Więziennej. Dokument wczoraj trafił ponownie pod obrady Sejmu, gdyż Senat zaproponował do ustawy pewne poprawki.

Jak informował InfoSecurity24.pl, na początku lutego, związkowcy związani ze Służbą Więzienną opublikowali propozycję Centralnego Zarządu Służby Więziennej, dotyczącą realizacji wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy tej formacji. Jak się okazało, ostatecznie władze SW zdecydowały się na przyznanie podwyżki w formie procentowej, a nie kwotowej. "Według wskaźnika procentowego w jednostkach podstawowych wzrost uposażeń będzie na poziomie ok. 14 proc., w Okręgowych Inspektoratach ok. 11 proc. i w CZSW ok. 9 proc., co bezpośredni przekłada się na wskaźnik kwotowy w niżej przedstawionej tabeli" - informowali wtedy związkowcy z "Solidarności". 

Przypomnijmy, że zgodnie z porozumieniem od stycznia 2020 roku uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy SW miało się zwiększyć o 500 zł brutto na etat wraz z nagrodą roczną. Część tych środków pochodzi ze zwiększania podstawy wyliczenia, czyli tzw. kwoty bazowej w ustawie budżetowej na 2020 rok z 1 523,29 zł do kwoty 1614,69 zł. Jak piszą funkcjonariusze, aby uzyskać kwotę 500 zł, strona służbowa skierowała stosowne wystąpienie do ministra sprawiedliwości o zawnioskowanie do Rady Ministrów o zwiększenie tzw. wielokrotności kwoty bazowej od 01 stycznia 2020 r. z 3,71 do 3,81.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze