Reklama

Legislacja

Piątka dla zwierząt wraca do Sejmu. Emerytury dla mundurowych psów i koni raczej niezagrożone

Fot. policja.pl
Fot. policja.pl

Senat przyjął wczoraj, z poprawkami, tzw. piątkę dla zwierząt, czyli nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Wśród przepisów zmieniających zasady dotyczące uboju rytualnego czy hodowli zwierząt futerkowych, znalazły się też wyczekiwane przez wielu zmiany dotyczące „emerytur” dla psów i koni, które pełnią służbę w formacjach mundurowych. Z uwagi na fakt, że Senat zgłosił do przyjętej przez Sejm noweli szereg poprawek, ustawą ponownie zajmą się posłowie. Jedna z przyjętych przez senatorów zmian (przy sprzeciwie większości senatorów PiS) dotyczy rozszerzenia katalogu służb, których funkcjonariusze, opiekunowie psów służbowych uprawnieni będą do otrzymywania miesięcznego świadczenia na utrzymanie zwierząt po tym, jak odejdą one ze służby, o Straż Marszałkowską.

Przedstawiony przez PiS projekt zmian w ustawie o ochronie zwierząt wprowadził w politycznej rzeczywistości sporo zamieszania, bowiem, m.in. z powodu sprzeciwu posłów Solidarnej Polski, omal nie rozpadła się rządowa koalicja. Nowela trafiła jednak do Senatu gdzie debata toczyła się m.in. w cieniu protestów rolników niezgadzających się na zmiany w zasadach uboju rytualnego i hodowli zwierząt futerkowych. I choć to właśnie głównie na tych dwóch elementach skupiała się uwaga opinii publicznej, projekt zmian zawiera też regulacje dotyczące zwierząt, które kończą służbę w formacjach mundurowych. Dokładniej rzecz biorąc chodzi o specjalne świadczenie, które otrzymać mają opiekunowie zwierząt, jeśli zdecydują się na opiekę nad nimi już po ich służbie.

Do ustawy o ochronie zwierząt wprowadzony ma zostać termin "zwierzęta wykorzystywane do celów specjalnych". Chodzi o "zwierzęta, których profesjonalna tresura oraz używanie odbywa się na podstawie odrębnych przepisów, regulujących szczegółowe zasady działania jednostek Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i innych formacji oraz podmiotów podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Ochrony Kolei, straży gminnych, jednostek ratownictwa oraz regulujących zasady szkolenia i wykorzystania psów – przewodników osób ociemniałych". Co więcej, opiekunowi zwierzęcia wykorzystywanego do celów specjalnych, które na mocy decyzji właściwego organu zostało wycofane ze służby, przysługiwać ma miesięczne świadczenie na jego utrzymanie, pochodzące ze środków tego organu, wypłacane do czasu zgonu tego zwierzęcia. Wykorzystywanie świadczenia ma być kontrolowane, a jego wysokość czy zasady wypłacania określone w drodze rozporządzenia przez Radę Ministrów. 

Do zaproponowanych rozwiązań senatorowie przyjęli jedną poprawkę. Jak wyjaśniał tuż przed głosowaniem marszałek Senatu Tomasz Grodzki, zmierza ona do tego aby "definicja zwierząt wykorzystywanych do celów specjalnych obejmowała również zwierzęta, których profesjonalna tresura oraz używanie odbywa się na podstawie odrębnych przepisów regulujących szczegółowe zasady działania Straży Marszałkowskiej, a także organizacji rządowych działających w formie stowarzyszenia lub fundacji, które zgodnie z celami statutowymi wykonują zadania w zakresie ratownictwa lub poszukiwań". Za przyjęciem poprawki głosowało 57 senatorów, przeciw było 41, wstrzymał się 1.

Teraz ustawa o ochronie zwierząt trafi do Sejmu, który przyjrzy się wprowadzonym przez senatorów poprawkom. Nowela budzi tak wiele emocji, że zapewne raz jeszcze będziemy świadkami ostrej debaty i pewnej niepewności co do ostatecznego kształtu przepisów. Odpowiedź na pytanie o to, czy przygotowany przez PiS i forsowany przez prezesa partii, dziś wicepremiera rządu projekt ponownie zachwieje parlamentarną większością ciekawi zapewne sporą grupę obserwatorów. Jedno jest jednak pewne, biorąc pod uwagę, że ustawę – co do zasady – popiera zarówno koalicja rządząca (w przeważającej części) jak i spora część opozycji, większość parlamentarna, by ją uchwalić z pewnością się zbierze. Tak więc wydaje się, że wprowadzenie emerytur dla zwierząt, które pełniły służbę w formacjach mundurowych jest niezagrożone. Pytanie, jak posłowie odniosą się do poprawki dotyczącej Straży Marszałkowskiej oraz "organizacji rządowych działających w formie stowarzyszenia lub fundacji, które zgodnie z celami statutowymi wykonują zadania w zakresie ratownictwa lub poszukiwań", którą do ustawy wprowadzili senatorowie pozostaje wciąż otwarte. Odpowiedź m.in. na to pytanie poznamy zapewne już niebawem. Kolejne posiedzenie Sejmu planowane jest na 27-28 października, choć pojawiają się głosy, że Sejm może zebrać się już jutro. Nie wiadomo jednak czy jeśli tak się stanie, to ustawa znajdzie się w porządku posiedzenia.

DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze