Reklama

Legislacja

Nowe rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków. MSWiA wprowadza m.in. dodatek funkcyjny

Fot. KW PSP w Katowicach
Fot. KW PSP w Katowicach

Funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej już niebawem czekają zmiany. Dotyczyć mają m.in. wprowadzenia do PSP dodatków funkcyjnych. Konieczność przyjęcia nowego rozporządzenia w sprawie uposażenia strażaków PSP wynika ze zmian, jakie do przepisów o PSP wprowadziła tzw. superustawa.

O tym, że w Państwowej Straży Pożarnej, obok funkcjonujących już dodatków, pojawią się te funkcyjne, wiadomo było już od dłuższego czasu. Dziś wiemy na jakich zasadach i komu przysługiwać będzie nowy dodatek. Jak czytamy w projekcie rozporządzenia "przesłanką uprawniającą do otrzymywania dodatku funkcyjnego, (…) jest brak złożenia w terminie do 14 dni od dnia powołania lub mianowania oświadczenia o zrzeczeniu się uprawnienia do tego dodatku".

Kto będzie uprawniony do pobierania tego dodatku? Katalog jest dość szeroki. Będą to m.in. komendant główny wraz z zastępcami, komendanci wojewódzcy oraz komendanci miejscy i powiatowi. Ale nowy dodatek będą mogli też pobierać np. dowódcy Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych, dowódcy zmiany, sekcji i zastępu, ale też m.in. kanclerz w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. To jednak jedynie przykłady, a stanowisk jakie MSWiA zakwalifikowało do pobierania dodatku funkcyjnego jest znacznie więcej (pełna lista w tabeli poniżej).

To nie wszystko

Zmian, jakie w porównaniu z obowiązującym stanem prawnym proponuje MSWiA, jest jednak więcej. Dotyczą one także dodatków służbowych, motywacyjnych, za służbę w szkodliwych warunkach oraz zaszeregowania na stanowiskach służbowych. W kwestii dodatku służbowego MSWiA zamierza zastąpić warunki i okoliczności przyznania dodatku służbowego przesłankami jego przyznawania. Wprowadzono również przesłanki podwyższania oraz obniżania tego dodatku. Zgodnie z nowymi regulacjami, dodatek służbowy nie będzie przysługiwał strażakowi pobierającemu dodatek funkcyjny.

Podobnie jak w przypadku dodatku służbowego, także w przypadku dodatku motywacyjnego MSWiA ma zamiar zastąpić warunki i okoliczności jego przyznania przesłankami. Dodatek ten – jak czytamy w uzasadnieniu  można przyznać wszystkim strażakom. Wskazano też, że dodatek motywacyjny przyznaje się w związku z realizacją w danym okresie czynności służbowych i określono, że w przypadku zmiany przesłanek przyznania tego dodatku w danym okresie, możliwe jest jego obniżanie lub podwyższanie.

W przypadku dodatku za służbę w warunkach szkodliwych w projekcie rozporządzenia określono przesłankę jego przyznania oraz określono jego wysokość, jednak z uwagi na charakter dodatku, nie określono przesłanek podwyższania lub obniżania. Dodatkowo MSWiA ma zamiar dokonać zmian dotyczących zaszeregowania stanowisk służbowych. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, "dla stanowiska służbowego <<zastępca naczelnika ośrodka szkolenia>> podwyższono grupę uposażenia zasadniczego z grupy <<12>> na grupę <<13>>."

Rozporządzenie ma wejść w życie wejście po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Kiedy to się stanie nie wiadomo, jednak można się spodziewać, że MSWiA nie będzie chciało za długo zwlekać z wprowadzeniem proponowanych zmian. Otwarta pozostaje oczywiście kwestia tego, jak strażackie środowisko odbierze zawarte w projekcie regulacje. Niebawem wszystko powinno być jasne, bowiem dokument trafił już do konsultacji wszystkich central związkowych działających w PSP.

DM

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze