Reklama

Legislacja

Nowe przepisy uderzą w handlarzy dopalaczami

Fot. Policja.pl
Fot. Policja.pl

Wobec narastającego w ostatnich latach problemu tzw. dopalaczy, w Polsce dokonano zmian w prawie. Na ich bazie, m.in. sprzedawcy tego rodzaju niebezpiecznych dla życia i zdrowia substancji mają być traktowani na równi z tymi, którzy są zaangażowani w handel narkotykami.

Jak poinformował Główny Inspektorat Sanitarny (GIS), zasadniczym celem zmiany ustawy było objęcie przepisami karnymi przede wszystkim czynów związanych z posiadaniem, produkcją oraz dystrybucją substancji określanych szeroko jako tzw. dopalacze, a także stworzenie instrumentów prawnych umożlwiających ich egzekwowanie.

Teraz dopalacze będą traktowane przez prawo na równi z narkotykami. Należy zaznaczyć, że dotychczas za handel dopalaczami groziła jedynie kara finansowa. Według znowelizowanych przepisów za samo posiadanie znacznych ilości dopalaczy będzie groziła kara nawet do trzech lat, a za handel nimi nawet do lat 12 więzienia.

Co więcej po zmianach, listy związków zakazanych mają stanowić załącznik do rozporządzenia ministra zdrowia, a nie do ustawy. Ma to ułatwić ich aktualizację i w efekcie przyspieszyć delegalizację kolejnych, pojawiających się na rynku dopalaczy. Zmieni się także samo ich definiowanie, by producenci groźnych substancji łatwo nie "wymykali się" poprzez drobne zmiany składu i nową nazwę.

Jednocześnie w przypadku wykonywania działalności dotyczącej wytwarzania, przetwarzania, przerabiania, przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowej dostawy lub wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz wprowadzenia do obrotu nowej substancji psychoaktywnej – przedsiębiorcy prowadzący taką działalność, co do zasady, będą musieli uzyskać zezwolenie od Inspektora ds. Substancji Chemicznych.

Nowe przepisy wprowadzają obowiązek zgłaszania do Państwowej Inspekcji Sanitarnej przypadków zatrucia środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną. Do końca marca każdego roku Główny Inspektor Sanitarny będzie zobowiązany do sporządzenia raportu podsumowującego zgłoszenia z całej Polski, a placówki podejrzewające pacjenta o stosowanie dopalaczy będą musiały powiadomić o tym powiatowego inspektora sanitarnego. Ustawa zakłada także utworzenie rejestru zgonów i zatruć spowodowanych przez dopalacze. W dodatku, zmienione przepisy zakładają zapewnienie takiego samego wsparcia osobom uzależnionym od dopalaczy jak od narkotyków – będą one mogły liczyć na leczenie, rehabilitację i wsparcie psychologiczne.

GIS/PAP/jr

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze