Reklama

Legislacja

Nadzór MSWiA nad RARS na "ostatniej prostej"

Autor. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Sejm przyjął poprawki Senatu do rządowego projektu o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej. Wśród propozycji, jakie znalazły się w noweli jest zmiana nadzoru nad Rządową Agencją Rezerw Strategicznych, którą od premiera ma przejąć szef resortu spraw wewnętrznych i administracji. Dokument trafi teraz do podpisu prezydenta.

W środę podczas głosowania w Sejmie, posłowie zaakceptowali wszystkie poprawki, jakie do rządowego projektu o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej, zaproponowali senatorowie. Większość z nich miała charakter techniczny lub redakcyjny. Po przyjęciu przez Sejm poprawek Senatu rządowy projekt trafi teraz do podpisu prezydenta Andrzeja Dudy.

Reklama

Wśród propozycji, jakie znalazły się w rządowym projekcie jest zmiana nadzoru nad Rządową Agencją Rezerw Strategicznych. Według noweli, nadzór nad instytucją od premiera ma przejąć szef resortu spraw wewnętrznych i administracji. W uzasadnieniu noweli czytamy, że „proponuje się wprowadzenie zmian systemowych polegających na powierzeniu ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych nadzoru nad Agencją oraz realizację wszystkich zadań związanych z funkcjonowaniem Agencji oraz zasobami rezerw strategicznych”.

Po zmianach, prezesa Agencji, powoływać będzie premier, „spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych”. Odwołanie następować ma także na wniosek szefa MSWiA

Czytaj też

Zmiana nadzoru nad RARS podyktowana jest projektem ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, który - według zapewnień MSWiA - jest gotowy i został wysłany do dalszych prac legislacyjnych i uzgodnień międzyresortowych. Jak tłumaczył wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych przechodzi pod ministra spraw wewnętrznych m.in. po to, żeby „rządowe rezerwy nie służyły kupowaniu węgla kamiennego i składowania go na stosach, ale żeby te rezerwy stanowiły rezerwy ochrony ludności”.

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych powstała na przełomie 2020 i 2021 roku. Zastąpiła utworzoną w 1996 roku Agencję Rezerw Materiałowych. Zadaniem RARS jest zapewnienie strategicznych rezerw produktów żywnościowych, medycznych i technicznych oraz zapasów paliw nie tylko w czasie pokoju, ale przede wszystkim na wypadek konfliktu zbrojnego, zagrożenia zdrowia publicznego, klęski żywiołowej lub innej sytuacji kryzysowej. Agencja odpowiedzialna jest nie tylko za gromadzenie i nadzór rezerw strategicznych oraz zapasów paliw, ale także za ich cykliczną wymianę i konserwację.

Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze