Reklama

Legislacja

MSWiA przedłuży zakaz przebywania przy granicy z Białorusią

Policja, granica, funkcjonariusz
Autor. sierż. sztab. Kamil Jaroć/Twitter Podlaska Policja

Resort spraw wewnętrznych i administracji zamierza przedłużyć zakaz przebywania w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Białorusią. „Projektowana regulacja wprowadza czasowy zakaz przebywania na okres od dnia 2 marca 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 roku” – czytamy w projekcie rozporządzenia, który opublikowano w środę na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Reklama

Zakaz przebywania rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji od 1 grudnia ub. roku obowiązuje w 115 miejscowościach województwa podlaskiego i 68 miejscowościach województwa lubelskiego, które przylegają do granicy z Białorusią. Wcześniej, od 2 września do końca listopada, na tym obszarze obowiązywał stan wyjątkowy.

Reklama
Mając na uwadze, że próby nielegalnego przekraczania granicy państwowej nadal mają miejsce, a incydenty w bezpośredniej bliskości granicy państwowej mogą być wykorzystane przez Stronę białoruską do eskalacji trwającego obecnie kryzysu migracyjnego, a w konsekwencji do spowolnienia trwających prac inwestycyjnych związanych z budową bariery technicznego i elektronicznego zabezpieczenia granicy państwowej, zasadne jest wprowadzenie czasowego zakazu przebywania na obszarze strefy nadgranicznej na nowy okres od dnia 2 marca 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r., co umożliwi zakończenie prac związanych z budową wskazanego systemu ochrony granicy państwowej.
Fragment uzasadnienia projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi
Reklama

Początkowo, zakaz wprowadzono na trzy miesiące, do 1 marca. Zgodnie z opublikowanym w środę projektem rozporządzenia "zaproponowane rozwiązanie wpłynie na ograniczenie obecności osób postronnych w rejonie działań służbowych, a także na zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonariuszy i żołnierzy zarówno polskich, jaki i innych państw, które – w uzgodnieniu ze Stroną polską – podejmą decyzję o ich wysłaniu w rejon przygraniczny, w celu wspomagania polskich służb w zabezpieczeniu polskiej granicy państwowej, ze względu na jej status granicy zewnętrznej Unii Europejskiej lub strefy NATO".

Czytaj też

Wprowadzenie zakazu przebywania w strefie nadgranicznej umożliwiła nowelizacja ustawy o ochronie granicy państwowej. Z zakazu wyłączeni są m.in. mieszkańcy i osoby prowadzące tam działalność gospodarczą. Powodem restrykcji wzdłuż granicy z Białorusią jest kryzys wywołany działaniami reżimu Alaksandra Łukaszenki. Jak czytamy w uzasadnieniu, odnotowywane są m.in. "przypadki bezpośrednich ataków ze strony przedstawicieli służb białoruskich poprzez celowanie z broni palnej, rzucanie kamieniami w służby polskie obecne na linii granicy, oślepianie laserami czy też silnym światłem stroboskopowym i uniemożliwianie w ten sposób zapobieganiu próbom nielegalnego przekraczania granicy przez migrantów". Nowe przepisy mają wejść w życie 2 marca.

Źródło:PAP / InfoSecurity24.pl
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze