Reklama

Legislacja

Komisyjny plan na służby mundurowe. Nad czym pracować będą posłowie?

Fot. Kancelaria Sejmu
Fot. Kancelaria Sejmu

Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych przyjęła plan pracy na pierwszych siedem miesięcy 2020 roku. Czym zajmą się posłowie? Wśród tematów znalazły się między innymi kwestie dotyczące Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, sytuacji zwierząt w służbach mundurowych podległych MSWiA czy kończącego się w tym roku programu modernizacji. To jednak z pewnością nie jedyne sprawy nad jakimi w najbliższych miesiącach pracować będą posłowie. Zgodnie z zapowiedziami MSWiA, niebawem do komisji powinien trafić projekt przepisów wprowadzających specjalnych dodatek przedemerytalny, a uzgodnienia dotyczące „Programu rozwoju” mają być już na ostatniej prostej - a to jedynie dwa przykłady, bowiem może się okazać, że „niezaplanowanych” tematów będzie znacznie więcej. 

W tej kadencji sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych zebrała się już trzykrotnie. Pierwsze posiedzenie dotyczyło wyboru przewodniczącego i prezydium, jednak kolejne dwa skupiały się na kwestiach merytorycznie związanych z służbami mundurowymi. Na drugim posiedzeniu szef MSWiA przedstawił plany resortu na ten rok, a trzecie, sprzed kilku dni, dotyczyło realizacji porozumienia z 8 listopada 2018 roku, kończącego protest służb mundurowych. Na ostatnim posiedzeniu posłowie przyjęli też plan pracy na pierwszych siedem miesięcy tego roku. 

Z informacji do jakich dotarło InfoSecurity24.pl wynika, że jeszcze w styczniu komisja zajmie się zaopiniowaniem projektu ustawy budżetowej (zgodnie z planem posiedzeń sejmowych komisji stanie się to już 15 stycznia). Także na styczeń posłowie zaplanowali rozpatrzenie informacji ministra spraw wewnętrznych i administracji o realizacji w 2018 r. "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" oraz rozpatrzenie informacji NIK o wynikach kontroli z realizacji tego programu. Oba dokumenty były już przedmiotem prac komisji w poprzedniej kadencji, jednak jak zapowiadał w rozmowie z InfoSecurity24.pl Wiesław Szczepański, przewodniczący sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, do tych kwestii warto wrócić, by przeanalizować je jeszcze raz. 

W lutym posłowie zajmą się informacją dotyczącą funkcjonowania i finansowania izb wytrzeźwień oraz związanych z nimi regulacji prawnych zwłaszcza pod kątem zadań wykonywanych przez Policję oraz pierwszym czytaniem poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. Ustawa złożona została przez Klub Lewica w połowie grudnia ubiegłego roku i dotyczy przywrócenia dawnych zasad ustalania emerytur i rent dla byłych funkcjonariuszy służb mundurowych i tym samych uchylenie rozwiązań zawartych m.in. w tzw. ustawie dezubekizacyjnej.

W marcu posłowie przyjrzą się realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem na akwenach. Szef MSWiA przedstawi również informację dotyczącą pozycji i roli kobiet w służbach mundurowych w kontekście ich działalności, podejmowanych inicjatyw, pełnionych funkcji i powierzanych im zadań. Na kwiecień zaplanowano wystąpienie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na temat funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz obrony cywilnej kraju, z uwzględnieniem wykorzystanych środków finansowych przez jednostki OSP pozostające w systemie. W maju posłowie dyskutować będą na temat poprawy bezpieczeństwa na drogach w kontekście wniosków spływających z komend powiatowych Policji i samorządów o przywrócenie bądź ustawienie radarów w najbardziej niebezpiecznych miejscach oraz o sytuacji zwierząt pracujących w służbach mundurowych podległych MSWiA, ze szczególnym uwzględnieniem ich sytuacji po zakończeniu służby. W obu przypadkach stosowne informacje przedstawić ma szef MSWiA.

W czerwcu komisja zapozna się z realizacją budżetu za 2019 rok, i zaopiniuje sprawozdania z jego wykonania (wraz z analizą NIK). Posłowie wysłuchają też informacja szefa MSWiA na temat realizacji ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich. Tuż przed wakacjami, komisja zaplanowała jeszcze prace nad dwoma sprawami. W lipcu minister spraw wewnętrznych i administracji przedstawi informację na temat planów dotyczących wykorzystania środków pochodzących z "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020", a przeznaczonych na potrzeby inwestycyjne dotyczące komend policji i Państwowych Straży Pożarnych, oraz dane dotyczące aktualnego stanu legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium RP.

Zgodnie z tym, co w rozmowie z InfoSecurity24.pl zapowiadał przewodniczący Wiesław Szczepański, komisja zaplanowała też trzy wizytacje. Posłowie już w kwietniu chcą odwiedzić w Kosowie Polski Kontyngent Policyjny Mitrowica. Parlamentarzyści planują też wizytę w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie i Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Jak przekonywał Szczepański, celem tych wyjazdów jest zobaczenie z bliska tego, jak wygląda praca funkcjonariuszy i jakie są braki i potrzeby. "Z perspektywy Warszawy nie zawsze wszystko widać" - mówił. 

Plany vs. rzeczywistość

Warto dodać, że to jednak tylko plany, a faktycznie tematów może być znacznie więcej, co wynika m.in. z przesyłanych do Sejmu ustaw. Czym więc jeszcze zajmą się posłowie? Jak wynika z niedawnych zapowiedzi kierownictwa MSWiA, już niebawem posłowie pochylą się nad projektem przepisów dotyczących specjalnych dodatków przedemerytalnych dla funkcjonariuszy. Niedłigo powinien też zostać przedstawiony projekt kolejnej ustawy modernizacyjnej dla służb mundurowych podległych MSWiA, roboczo nazywany "Programem rozwoju".

Resort spraw wewnętrznych i administracji wciąż też pracuje nad rozwiązaniem kwestii art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym. Chodzi o zrównanie statusu funkcjonariuszy przyjętych do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 roku a przed dniem 1 października 2003 roku. "W tej chwili jesteśmy na etapie szczegółowej oceny skutków tej zmiany" - zapewnił podczas ostatniego posiedzenia komisji wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. Biorąc po uwagę, że w porozumieniu z 8 listopada 2018 roku zapisano, że resort zmiany miał przedstawić do końca ubiegłego roku, można się spodziewać, że propozycją zmian posłowie zajmą się w niedalekiej przyszłości. 

Analizując plany resortu jakie podczas ubiegłorocznego posiedzenia komisji przedstawił szef MSWiA Mariusz Kamiński, śmiało można przypuszczać, że jeśli ministerstwo zamierza zrealizować większość z nich, w tym roku posłowie z sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych będą mieli pełne ręce roboty.

DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze