Reklama

Legislacja

Kary za szpiegowstwo będą wyższe. Prezydent podpisał nowelizację ustawy

Autor. Jakub Szymczuk/Kancelaria Prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu karnego, która zaostrza kary za szpiegostwo - przekazała w środę Kancelaria Prezydenta. Nowela przewiduje też kary za fotografowanie i utrwalanie obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa bez zezwolenia.

Reklama

Nowelizacja Kodeksu karnego zakłada przede wszystkim wprowadzenie surowszych kar za szpiegostwo. Kara za udział w działalności obcego wywiadu wynosi obecnie od roku do 10 lat więzienia. Po zmianie ma to być od 5 do 30 lat więzienia. Za szpiegostwo polegające na udzielaniu wiadomości grozi dziś od 3 lat więzienia. Zmiany zakładają, że za ten czyn będzie grozić 8 lat więzienia albo nawet dożywocie.

Reklama

Za kierowanie i organizowanie działalności obcego wywiadu na terenie Polski będzie grozić kara od 10 lat więzienia oraz dożywocie w miejsce obecnie obowiązującej kary od 5 lat. Dożywocie ma również grozić temu, kto biorąc udział w działalności obcego wywiadu "dokonuje dywersji, sabotażu lub dopuszcza się przestępstwa o charakterze terrorystycznym".

Czytaj też

Dożywotnie pozbawienie wolności ma także grozić funkcjonariuszowi publicznemu oraz osobie "pełniącej dyspozycyjnie terytorialną służbę wojskową" działającej na rzecz obcego wywiadu. Natomiast osoba biorąca udział - bez zgody właściwych organów - w działalności obcego wywiadu na terytorium RP, ale nie nakierowanej przeciwko Polsce, będzie podlegała karze do ośmiu lat więzienia.

Reklama

Karą co najmniej 8 lat więzienia będzie zagrożone zaś prowadzenie dezinformacji, polegającej na rozpowszechnianiu nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji, mających na celu wywołanie poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce.

Karom nie będą podlegać osoby, które dobrowolnie zaprzestały dalszej działalności na rzecz obcego wywiadu oraz ujawniły wobec polskich służb "wszystkie istotne okoliczności popełnionych czynów".

Inne ze zmian dotyczą m.in. kwestii zakazów fotografowania i utrwalania obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa. Osoba, która bez zezwolenia będzie fotografowała lub filmowała taki obiekt podlegała będzie karze aresztu lub grzywny, będzie można również orzec przepadek przedmiotów służących do popełnienia tego czynu.

Czytaj też

Wejście w życie znacznej części przepisów karnych z tej nowelizacji zsynchronizowano z wejściem w życie ogólnej i gruntownej reformy Kodeksu karnego - co jest przewidziane na 1 października br. Pozostała część nowelizacji ma wejść w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama