Legislacja

Już nie odznaka, a medal im. podkomisarza Andrzej Struja

Fot. MSWiA/Twitter
Fot. MSWiA/Twitter

Resort spraw wewnętrznych i administracji podjął decyzję o ustanowieniu medalu, podnosząc tym samym rangę wprowadzonego na początku roku rozporządzeniem odznaczenia. Chodzi dokładnie o "Odznakę imienia podkomisarza Policji Andrzeja Struja". A wszystko przy okazji mającego wystartować w styczniu 2022 roku programu modernizacji służb podległych MSWiA. Co ważne jednak, przyznanie medalu będzie się wiązało z podwyższeniem mundurowej emerytury.

"Medal imienia podkomisarza Policji Andrzeja Struja" dodany ma zostać do ustawy o ustanowieniu Medalu za Zasługi dla Policji. Przyznawany on będzie za podjęcie poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia z narażeniem własnego życia lub zdrowia lub za podjęcie w czasie służby czynności ratowania życia ludzkiego ze szczególnym narażeniem własnego życia lub zdrowia. Nadawać będzie go szef MSWiA, z własnej inicjatywy albo na wniosek komendanta głównego policji. Można go będzie również przyznać pośmiertnie. 

Odznaka medalu będzie mieć kształt koła o średnicy 35 mm wykonanego w metalu w kolorze srebrnym, z profilowanym uszkiem i kółkiem do zawieszenia, ozdobionym obustronnie półwieńcem z liści dębowych i wawrzynowych. Na awersie medalu, na fakturowanej powierzchni, widnieje wypukły zarys gwiazdy policyjnej, zanikający z prawej ku dolnej krawędzi. Na gwieździe umieszczony będzie trzywierszowy, wypukły, majuskułowy napis: "…NAWET Z NARAŻENIEM ŻYCIA", będący fragmentem roty policyjnego ślubowania. Na rewersie medalu, podobnie fakturowanym, z prawej u dołu widnieć będzie wcięcie symbolizujące przecięcie – przedwcześnie zakończone życie podkomisarza Andrzeja Struja, a na całości pięciowierszowy, wypukły, zróżnicowany wysokością liter majuskułowy napis "PODKOMISARZ POLICJI ANDRZEJ STRUJ 1968–2010".

image
Projekt wzoru "Medalu imienia podkomisarza Policji Andrzeja Struja". Źródło: dokumenty MSWiA

Co ważne, poza symbolicznym medalem przewidziano dodatkowe uhonorowanie osób, którym go przyznano poprzez wprowadzenie prawa do podwyższenia emerytury policyjnej o 1 proc. podstawy jej wymiaru. W związku z tym modyfikacje wprowadzone mają zostać również w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. Aczkolwiek, kwota emerytury bez uwzględnienia dodatków, zasiłków i świadczeń pieniężnych, oblicza ze wspomnianym podwyższeniem nie może przekroczyć 76 proc. podstawy wymiaru emerytury. Gdy emerytura podwyższona jest o 15 proc. podstawy wymiary emerytowi, którego inwalidztwo pozostaje w związku ze służbą, nie może ona - po otrzymaniu medalu - przekroczyć 81 proc. 

Jak wspomniano, medal ustanowiony zostaje przy okazji mającego wystartować w styczniu 2022 roku nowego programu modernizacji służb podległych MSWiA (aczkolwiek na etapie prac w Sejmie dopisano do ustawy program modernizacji Służby Więziennej). Resort wprowadza bowiem przy okazji sporo istotnych zmian m.in. w ustawie o policji, ale też innych dokumentach. Przepisy dotyczące medalu a także podwyższenia emerytury nie znajdowały się jednak oryginalnie w dokumentach, które wpłynęły do Sejmu w listopadzie. Dodane zostały w trakcie prac komisji administracji i spraw wewnętrznych, w pierwszym jego czytaniu, w ramach zgłoszonej poprawki. Jak podkreślał wtedy dyrektor Departamentu Porządku Publicznego MSWiA Mariusz Cichomski, jest to rodzaj mechanizmu motywacyjnego dla funkcjonariuszy policji.

Podczas spotkania komisji podkreślano również, że celem zmian w ustawie jest podniesienie rangi odznaczenia wprowadzonego przecież na początku 2021 roku rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji, w sprawie ustanowienia odznaki okolicznościowej imienia zmarłego tragicznie w 2010 roku w Warszawie policjanta. Odznaką i towarzyszącą jej nagrodą finansową mieli być wyróżniani funkcjonariusze, którzy w czasie wolnym od służby podejmą działania w obronie życia, zdrowia i mienia obywateli oraz ci mundurowi, którzy w trakcie służby podejmą działania zmierzające do ratowania ludzkiego życia z narażeniem własnego zdrowia i życia. Jak podkreślał jeszcze w lutym szef polskiej policji, gen. insp. Jarosław Szymczyk, ustanowienie odznaki ma dla mundurowych ogromne znaczenie. "Jestem przekonany, że to kolejny element budowania etosu i tożsamości polskiej policji i niezwykła wartość dla wszystkich tych policjantów, którzy nie wahają się narażać własnego życia po to, by ratować życie, zdrowie, a także mienie innych".

Andrzej Struj służył w policji 15 lat. Pracował w wydziale wywiadowczo-patrolowym stołecznej komendy. 10 lutego 2010 r. na przystanku tramwajowym przy ul. Połczyńskiej zwrócił uwagę dwóm młodym ludziom, a później interweniował, gdy rzucili w kierunku tramwaju koszem na śmieci, tłukąc szybę. Podczas interwencji doszło do tragedii. Piotr R. przytrzymał policjanta, a Mateusz N. zadał mu kilka ciosów nożem o 20-centymetrowym ostrzu. Andrzej Struj zmarł w wyniku odniesionych ran. Miał 42 lata. Osierocił dwie córki. W lutym 2011 r. Mateusz N. został skazany na 25 lat pozbawienia wolności, a Piotr R. na 15-letnią karę. 

Andrzej Struj został pośmiertnie mianowany przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego na stopień podkomisarza. Prezydent odznaczył policjanta także Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski "za niezłomną postawę w obliczu zagrożenia", a także Krzyżem Zasługi za Dzielność oraz Złotą Odznaką "Zasłużony Policjant".

Pierwsze odznaki wręczono w lipcu br. Otrzymało je 40 policjantów z całego kraju. 

MR

Reklama
Reklama

Komentarze