Reklama

Legislacja

Europejscy delegaci Interpolu przyjadą do Katowic pod koniec maja

Fot. Interpol
Fot. Interpol

Około 180 osób weźmie udział w 47. Europejskiej Konferencji Regionalnej Interpolu, która pod koniec maja odbędzie się Katowicach. Żeby zorganizować to wydarzenie, trzeba ratyfikować umowę, którą 9 kwietnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podpisało z Interpolem. W tym tygodniu Sejm uchwali zapewne ustawę, która upoważni prezydenta do złożenia podpisu na stosownym dokumencie.

Statut Interpolu przewiduje możliwość organizacji konferencji regionalnych pomiędzy sesjami zgromadzenia ogólnego tej organizacji. W 2017 r., podczas 45. Europejskiej Konferencji Regionalnej Interpolu w Austrii Polska Policja zadeklarowała gotowość do zorganizowania 47. edycji takiego spotkania. W 2018 r., na 46. konferencji regionalnej we Francji Polska została oficjalnie wskazana jako organizator.

9 kwietnia 2019 r. w Lyonie rząd RP i Interpol podpisały umowę dotyczącą przywilejów i immunitetów podczas 47. Europejskiej Konferencji Regionalnej. Celem tego dokumentu jest zapewnienie prawidłowego i niezakłóconego przebiegu spotkania, które zaplanowano na 29-31 maja w Katowicach.

Polska zobowiązała się do:

  • zapewnienia, by wizy były wydawane bezpłatnie i bez zbędnej zwłoki;
  • przyznania Interpolowi i jego pracownikom na czas trwania konferencji niektórych przywilejów i immunitetów, jakie zwyczajowo przysługują członkom organizacji międzynarodowych, w tym immunitetu jurysdykcyjnego i egzekucyjnego w sprawach cywilnych, administracyjnych i karnych;
  • zapewnienia nietykalności archiwów i korespondencji organizacji;
  • przyznania niektórych przywilejów i immunitetów uczestnikom konferencji, w tym immunitetu chroniącego przed aresztowaniem, zatrzymaniem i konfiskatą bagażu osobistego, immunitetu jurysdykcyjnego w związku z czynnościami wykonywanymi w ramach pełnienia funkcji oraz nietykalności dokumentów;
  • zagwarantowanie możliwości otrzymywania i posiadania funduszy w walutach obcych oraz swobodnego dokonywania przelewów na terytorium Polski bez podlegania kontroli finansowej;
  • zwolnienia z należności celnych materiałów niezbędnych do organizacji konferencji.

Umowa przewiduje, że immunitety i przywileje będą stosowane przez okres do 60 dni po ostatnim dniu konferencji.

Wiceszefowa MSWiA Renata Szczech powiedziała posłom, że umowa jest zgodna ze wzorem tego typu porozumień podpisywanych przez Interpol. 

Umowa nie wprowadza trwałych zmian do polskiego porządku prawnego i nie narusza obowiązujących krajowych, unijnych oraz międzynarodowych regulacji prawnych. Przywileje i immunitety przyznawane są jednorazowo, w ograniczonym zakresie, wyłącznie na potrzeby organizacji i udziału w 47. Europejskiej Konferencji Regionalnej Interpolu.

Renata Szczęch, Podsekretarz Stanu w MSWiA

Poinformowała też, że polskie władze zobowiązały się do pokrycia kosztów ubezpieczenia uczestników konferencji. Środki na ten cel zostały zarezerwowane w budżecie MSWiA. Koszt tego ubezpieczenia to – jak powiedziała Szczęch – 30 zł od osoby, zaś na konferencję zgłosiło się do tej pory ponad 180 ekspertów.

Projekt ustawy, która upoważni prezydenta do ratyfikacji umowy z Interpolem, w środę wieczorem przeszedł tzw. pierwsze czytanie na posiedzeniu sejmowych komisji spraw zagranicznych oraz administracji i spraw wewnętrznych. Przedłożenie nie wzbudziło większej dyskusji. Decyzję o skierowaniu projektu do dalszych prac podjęto jednogłośnie. Na czwartek wieczorem Sejm zaplanował debatę. Głosowanie najpewniej odbędzie się w piątek przed południem.

Następnie ustawa trafi do Senatu. Zbiera się on w czwartek wieczorem. Posiedzenie zaplanowano na jeden dzień, ale nie da się wykluczyć, że zostanie przedłużone. Możliwe więc, że ustawa dotycząca regionalnej konferencji Interpolu w Katowicach zostanie przyjęta przez Senat także w tym tygodniu. Jeśli tak się nie stanie, kolejna okazja będzie między 8 a 10 maja, kiedy senatorowie znów zbiorą się w stolicy.

W dalszej kolejności ustawa trafi do podpisu, do prezydenta Andrzeja Dudy. Żeby prezydent mógł ratyfikować samą umowę z Interpolem, konieczna będzie jeszcze publikacja ustawy w Dzienniku Ustaw.

Największe zdziwienie podczas obrad komisji w środę wywołał fakt, że dopiero 9 kwietniu została podpisana umowa dotycząca organizacji konferencji planowanej na koniec maja. Z tego powodu ustawa dotycząca ratyfikacji ma wejść w życie z dniem ogłoszenia.

Szczęch tłumaczyła, że termin wynikał z czasu trwania ustaleń z Interpolem, głownie dotyczących miejsca i daty. "To były kwestie, które zostały nam w pewien sposób w ostatniej chwili określone ze względu na zobowiązania Interpolu" – powiedziała wiceszefowa MSWiA. Podkreśliła, że umowa jest standardowa i nie budziła większych zastrzeżeń.

Sama umowa z Interpolem przewiduje, że jest ona tymczasowo stosowana do czasu wejścia w życie, czyli ratyfikacji.

Interpol, czyli Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnej (ang. International Criminal Police Organization) to największa międzynarodowa organizacja policyjna na świecie. Jej działalność koncentruje się na zwalczaniu się zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, narkotykowej i gospodarczej (w tym cyberprzestępczości), terroryzmu, handlu ludźmi i przestępczości seksualnej (w tym przeciwko nieletnim) oraz nielegalnego obrotu dobrami kultury. Organizacja powstała w 1923 r. Obecnie działa na podstawie statutu uchwalonego w 1956 r. (ratyfikowanego przez Polskę w 2015 r.).

Polska policja uczestniczyła w kongresie założycielskim Interpolu w 1923 r. W 1952 r. PRL, podobnie jak większość krajów ówczesnego bloku wschodniego zerwała wszelkie kontakty z Interpolem, choć formalnie z niego nie wystąpiła. Ponowne przyjęcie Polski w szeregi Interpolu nastąpiło w 1990 r. 

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze