Reklama

Legislacja

System Rejestracji Broni coraz bliżej. Sejm zajął się projektem

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Wiele wskazuje, że jeszcze w tym roku wejdą w życie przepisy, które powołają System Rejestracji Broni (SRB) palnej w rękach cywilnych. Sejm właśnie rozpoczął prace nad projektem stosownej ustawy.

W czwartek w sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu nowej ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Ustawa o takim samym tytule obowiązuje od 2001 r. MSWiA chce jednak wprowadzić nową regulację. Uzasadnia to koniecznością wdrożenia aktów prawa Unii Europejskiej oraz doświadczeniami z 18 lat stosowania starej ustawy. Resort deklaruje także, że uwzględnił zalecenia po kontroli NIK z 2015 r. w sprawie materiałów wybuchowych do użytku cywilnego.

Nowe przepisy miałyby obowiązywać jeszcze w tym roku – większość z nich ma wejść w życie po 30 dniach od opublikowania, a pozostałe – 14 grudnia 2019 r. Wiceszef MSWiA Paweł Majewski powiedział jednak w Sejmie, że nie będzie konieczności wymiany dotychczas udzielonych koncesji. Stara ustawa wprowadzała bowiem obowiązek posiadania takiego zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Nowa ustawa ma zachować zasadnicze rozwiązania z obecnie obowiązujących przepisów.

W projektowanych przepisach na nowo zdefiniowano obowiązki koncesjonowanego przedsiębiorcy oraz wprowadzono nowe definicje podstawowych pojęć. Zdaniem MSWiA dzięki temu nowa ustawa będzie precyzyjniejsza i zostawi mniejsze pole na uznaniowe działania administracji.

Najważniejszym rozwiązaniem projektowanej ustawy wydaje się być utworzenie Systemu Rejestracji Broni (SRB).

Nowością w stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów będzie powstanie Systemu Rejestracji Broni (SRB), który docelowo będzie zawierał zbiór danych o każdej legalnie posiadanej na terytorium RP jednostce strzeleckiej broni palnej. W SRB rejestrowana będzie broń posiadana na podstawie indywidualnych pozwoleń na broń, jak również broń wyprodukowana, nabyta i oferowana do sprzedaży przez przedsiębiorców. SRB pozwoli przedsiębiorcom na prowadzenie ewidencji wytworzonej i sprzedanej strzeleckiej broni palnej i automatyczne generowanie zawiadomień o dokonanej sprzedaży takiej broni. SRB ujednolici też zasady prowadzenia ewidencji posiadanej i przeznaczonej do sprzedaży strzeleckiej broni palnej oraz umożliwi prowadzenie tej ewidencji na platformie tego systemu, łącznie z automatycznym generowaniem informacji o transakcjach związanych z tą bronią.

wiceszef MSWiA Paweł Majewski

Projekt przewiduje też ujednolicenie przepisów dotyczących przemieszczania amunicji do użytku cywilnego na obszarze UE – Nowelizacja umożliwi przemieszczanie amunicji na podstawie jednego dokumentu – zgody lub uprzedniej zgody przewozowej poświadczonej przez właściwego komendanta wojewódzkiego policji – bez konieczności uzyskania dodatkowo jak obecnie zgody ministra właściwego do spraw gospodarki. Nowe rozwiązanie umożliwi pełną kontrolę każdego transferu amunicji dokonywanego przez przedsiębiorcę na obszarze UE – powiedział Majewski.

Wejście ustawy w życie – według MSWiA – pozwoli na wznowienie działalności polegającej na pozbawianiu strzeleckiej broni palnej cech użytkowych. Jak mówił Majewski, działania te cieszyły się dużym zainteresowaniem, ale do kwietnia 2016 r. nie były podejmowane, bo przepisy unijne nie zostały zaimplementowane do prawa polskiego.

Zgodnie wymogami prawa UE obowiązkiem uzyskania koncesji zostaną objęci rusznikarze. Do tej pory, jeśli ich działania nie dotyczyły istotnych części broni, koncesji posiadać nie musieli.

Projekt przewiduje, że przedsiębiorcy nie będą już mieli obowiązku odstrzeliwania trzech nabojów z broni przeznaczonej do obrotu.

W projekcie znalazły się też obniżone wymagania dla przedsiębiorców wytwarzających i obracających reprodukcjami broni czarnoprochowej oraz dla rusznikarzy. Wynika to z faktu, że taką produkcją zajmują się rzemieślnicy, a więc drobni przedsiębiorcy. MSWiA wychodzi więc z założenia, że produkcja nie będzie się odbywała na masową skalę, więc niektóre rygory, np. sanitarne, można znieść.

Nowe przepisy przewidują, że z obowiązku uzyskania koncesji zostanie uwolniony obrót bronią palną rozdzielnego ładowania przystosowaną do strzelania przy użyciu prochu czarnego wytworzoną przed rokiem 1900.

Projekt uwzględnia także możliwość użyczania broni klientom przed zakupem w celu wypróbowania.

Przygotowany przez MSWiA projekt jest dość obszerny i liczy ponad 100 stron samego tekstu ustawy, nie licząc uzasadnienia i projektów aktów wykonawczych. W czwartek posłowie powołali podkomisję, która szczegółowo rozpatrzy przepisy. Jej pierwsze posiedzenie wyznaczono na przyszły tydzień.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze