Reklama

Legislacja

Czas na aktualizację zasad kwalifikacji dla kandydatów i funkcjonariuszy Służby Więziennej

Fot. Areszt Śledczy w Tarnowskich Górach/Twitter
Fot. Areszt Śledczy w Tarnowskich Górach/Twitter

Ministerstwo Sprawiedliwości robi porządki w papierach i wprowadza modyfikacje do przepisów. W planach ma zmianę zasad kwalifikacji dla kandydatów i funkcjonariuszy Służby Więziennej, a dokładnie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby. Zmieni się m.in. spojrzenie formacji na tatuaże.

Resort sprawiedliwości postanowił wprowadzić zmiany w wykazie chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby, na podstawie którego wydawane jest orzeczenie o stanie zdrowia, o zdolności lub niezdolności kandydata do służby i funkcjonariusza Służby Więziennej. Jak podkreśla się w dokumentach, które pojawiły się na stronie Rządowego Centrum Legislacji, chodzi o aktualizację przepisów z 2014 roku do aktualnej wiedzy medycznej, funkcjonują one bowiem od wielu lat i zawierają nieaktualne lub przestarzałe nazewnictwo jednostek chorobowych lub nie zawierają tych, które pojawiły się pod wydaniu dokumentów w tej sprawie. Co więcej, resort zdecydował się dokładnie na złagodzenie kryteriów naboru i ograniczeń orzekanych przez komisje w związku z wystąpieniem chorób i ułomności wśród funkcjonariuszy.

Rozwiązania proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości opierać się mają m.in. na doświadczeniu zawodowym personelu jednostek medycyny pracy Służby Więziennej czy przepisach obowiązujących w innych służbach mundurowych. Uwzględniono w nich, jak czytamy w dokumentach, m.in. analogiczne rozwiązania występujące w formacjach podległych ministrowi do spraw wewnętrznych i administracji. Niektóre z nich mają być tożsame z regulacjami zawartymi w rozporządzeniu z 2018 roku w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa.

Obecny wykaz nie był aktualizowany od 2014 r. i zawiera przestarzałe nazewnictwo niektórych jednostek chorobowych, a także nie zawiera nowych jednostek chorobowych, które nie były znane w czasie wydawania dotychczasowych przepisów, np. COVID-19. Powoduje to konieczność aktualizacji załącznika do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby kandydata do Służby Więziennej i funkcjonariusza Służby Więziennej.

fragment Oceny Skutków Regulacji projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby kandydata do Służby Więziennej i funkcjonariusza Służby Więziennej

Zmianom uległy niektóre zasady kwalifikacji kandydatów do Służby Więziennej, zaktualizowano nazewnictwo jednostek chorobowych, np. chorobie Leśniowskiego-Crohna przywrócono pełną nazwę. Sprecyzowano też zawarte w załączniku objaśnienia. Poprawić ma to proces wyłaniania kandydatów na funkcjonariuszy Służby Więziennej i ich przygotowanie do pełnionej służby, co - jak podkreśla resort - jest zasadniczym warunkiem skutecznego realizowania funkcji postawionych współczesnemu więziennictwu.

Przykładowo, jedna z aktualizacji zakłada wykreślenie "tatuaż, biżuteria i inne" z przykładów "widocznych zmian w wyglądzie rażąco naruszających wizerunek umundurowanego funkcjonariusza państwowego". Dodano również objaśnienie, które umożliwia komisji orzeczniczej przyznanie zdolności do służby kandydatom posiadających tatuaże, poza wybranymi przypadkami. Zgodnie z proponowaną wersją, tatuaże nie powodują niezdolności do służby, z wyjątkiem tych umiejscowionych na odkrytych częściach ciała, czyli głowie i szyi. Niezdolność do służby powodują jednak te zawierające treści wulgarne, obraźliwe oraz zabronione prawem (propagujące faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych). Co więcej, tatuaż traktowany jako samouszkodzenie podlega konsultacji psychiatrycznej. Resort zaznacza również, że informację o tatuażu kandydata do służby obejmującą jego lokalizację czy umiejscowienie, wielkość, wygląd oraz treść, należy zamieścić w orzeczeniu. Nowe brzmienie zyskały też np. działy dotyczące narządu słuchu oraz jamy ustnej. Przykładowo, w przypadku schorzeń jednego ucha umożliwiono zakwalifikowanie funkcjonariusza jako zdolnego do służby z ograniczeniem.

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze