Reklama

Służby Mundurowe

Duża liczba kandydatów do pracy w Policji i ABW

  • Fot. eostroleka.pl
    Fot. eostroleka.pl

Dziennik Gazeta Prawna informuje, że w 2012 r. znacznie wzrosła liczba chętnych do pracy w tych dwóch służbach mundurowych. W przypadku Policji, o jedno miejsce ubiega się 6 kandydatów, w ABW jest ponad 100 chętnych na jedno miejsce.W tym roku, KGP odnotowała już 60 tys. zgłoszeń. Ta liczba nie uwzględnia jednak tych chętnych, którzy nie spełnili podstawowych wymogów, jak np. niekaralność. W poprzednim roku było ich o 10 tys. mniej, a ciągle napływają nowe.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oferuje 78 wakatów, kandydatów jest 8 tysięcy. Spośród nich ABW zaprosiła na rozmowę 800.

Tak duże zainteresowanie pracą w Policji i ABW jest związane z trudną sytuacją na rynku pracji i zmianami w systemie emerytalnym. Osoby przyjęte do końca roku zachowają prawo do nabycia uprawnień emerytalnych już po 15 latach służby. Praca w służbach mundurowych daje również pewność zatrudnienia i stabilną płacę.

Należy jednak pamiętać, że napływowi nowych kandydatów towarzyszą liczne odejścia z ABW. Według nieoficjalnych informacji uzyskanych w sierpniu przez Defence24.pl liczba złożonych raportów o odejście ze służby znacznie przekroczy 500 do końca bieżącego roku (w wersji optymistycznej).

(MMT)
Reklama

Komentarze

    Reklama