Reklama

Służby Mundurowe

Drony i samoloty dla Straży Granicznej. Priorytety nowej szefowej MSW

  • Fot. Przemysław "Blueshade" Idzikiewicz/Wikimedia Commons/CC-BY-SA 2.5.
  • Fot. mil.ru

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zamierza wzmocnić ochronę wschodniej granicy Polski w kontekście konfliktu na Ukrainie. Program modernizacji Straży Granicznej obejmuje m.in. zakupy bezzałogowców i lekkich samolotów rozpoznawczych. MSW będzie się także skupiać na ochronie ludności w sytuacjach kryzysowych, przeciwdziałaniu korupcji i przestępczości gospodarczej oraz przemocy domowej.

Według nowej szefowej MSW Teresy Piotrowskiej dwa najważniejsze zadania resortu to wzmocnienie ochrony polskich granic w związku z sytuacją na Ukrainie, a także zapewnienie bezpieczeństwa obywateli w sytuacjach kryzysowych. Do priorytetów należeć będzie także walka z przestępczością gospodarczą i korupcją – podaje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

W związku z koniecznością zapewnienia ochrony granicy realizowany jest program modernizacji technicznej Straży Granicznej, który według MSW obejmuje między innymi zakupy lekkich samolotów rozpoznawczych i bezpilotowych systemów powietrznych. Do chwili obecnej oddziały Straży Granicznej leżące przy granicy z Ukrainą zostały ponadto wzmocnione przez 400 funkcjonariuszy. W razie potrzeby istnieje możliwość wsparcia ich przez kolejnych 500 funkcjonariuszy.

MSW zamierza również stworzyć regulacje prawne w celu uporządkowania zasad ochrony ludności w sytuacjach kryzysowych. Resort prowadzi prace nad projektem ustawy o ochronie ludności, która ma m.in. zbudować warunki do lepszego współdziałania organów i służb odpowiedzialnych za reagowanie w sytuacjach kryzysowych. Nowe przepisy będą również regulować zasady przyjmowania i udzielania pomocy humanitarnej.

Resort spraw wewnętrznych zamierza kontynuować walkę z przestępczością gospodarczą, skupiając się na naruszeniach prawa w sektorze bankowym i na rynku ubezpieczeń, zwalczaniu „prania” pieniędzy pochodzących z czynów zabronionych, a także przestępczości podatkowej. Kontynuowane będą działania w celu realizacji stosownego porozumienia, zawartego w styczniu bieżącego roku przez MSW z Prokuraturą Generalną i Ministerstwem Finansów.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych będzie także podejmować działania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, walki z przemocą domową czy modernizacji Systemu Rejestrów Państwowych. Kontynuowana będzie również realizacja Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji, a także prace nad nowym systemem ewidencji pojazdów i kierowców CEPiK 2.0.

Reklama

Komentarze

    Reklama