Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Zdarzenie masowe to prawdziwe wyzwanie

 • Autor. Mateusz Multarzyński/Defence24.pl
 • Autor. Mateusz Multarzyński/Defence24.pl
 • Autor. Mateusz Multarzyński/Defence24.pl
 • Autor. Mateusz Multarzyński/Defence24.pl
 • Autor. Mateusz Multarzyński/Defence24.pl
 • Autor. Mateusz Multarzyński/Defence24.pl
 • Autor. Mateusz Multarzyński/Defence24.pl
 • Autor. Mateusz Multarzyński/Defence24.pl
 • Autor. Mateusz Multarzyński/Defence24.pl

W połowie stycznia 2022 r. na terenie Wojskowego Instytutu Medycznego zostało zorganizowane pilotażowe szkolenie ze zdarzenia masowego dla zespołów HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Udział w nim wzięły również dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz pozoranci odgrywający role poszkodowanych.

Reklama

Szkolenia dotyczące masowego zdarzenia - MASCAL (massive casualities) to autorski projekt Oddziału Medycyny Pola Walki i Symulacji Medycznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Głównym celem takiego szkolenia jest praktyczne przećwiczenie procedury zdarzenia mnogiego we wszystkich jej aspektach, tj. od planowania po triaż (segregacja rannych w zależności od stopnia obrażeń oraz rokowania) oraz ewakuację medyczną. 

Reklama
YouTube cover video
Reklama

Symulacje realizowane podczas szkolenia mają wiernie odwzorować ekstremalnie trudne warunki panujące na miejscu realnej akcji ratunkowej. Jednym z elementów, który podnosi realizm takich zajęć jest wykorzystanie pacjentów standaryzowanych, czyli aktorów, którzy odpowiednio ucharakteryzowani potrafią naśladować objawy, trudne emocje (szok, stres a nawet agresję czy działanie pod wpływem środków odurzających, alkoholu). Udział pozorantów zwiększa stres w jakim muszą działać choćby poprzez dziwne, trudne do przewidzenia zachowania osób, którym udzielana jest pomoc. Element psychologiczny w tego typu szkoleniu ma kluczowe znaczenie.

Szkolenia z wykorzystaniem pozorantów to najwyższy poziom symulacji medycznej, gdyż nawet najnowocześniejsze symulatory szkoleniowe, które posiada oddział, nie są w stanie oddać tego, co potrafią aktorzy. W przypadku opisywanego szkolenia w role poszkodowanych weszli członkowie Młodzieżowej Drużyny Ratowniczej z Warszawy, studenci kierunku ratownictwo medyczne na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, młodzież z klas mundurowych i Jednostki Strzeleckiej 5010 (Związek Strzelecki "Strzelec" OSW) z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Sulejówku oraz medycy z #SimArmy.

Skuteczna pomoc poszkodowanym zależy również od dobrej współpracy między tymi służbami. Kluczową rolę odgrywa koordynacja działań pomiędzy nimi, stąd też w szkoleniach ze zdarzeń masowych najczęściej biorą udział przedstawiciele różnych służb. Stąd udział dwóch zastępów z Szkolnej Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

YouTube cover video

Zdarzenie masowe stanowi prawdziwe wyzwanie dla służb ratunkowych (może to być wypadek dwóch samochodów osobowych z kilkoma pasażerami, do którego przyjeżdża dwuosobowy zespół ratownictwa medycznego) i stąd tak istotne jest ciągłe szkolenie z procedur stosowanych w trakcie tego typu sytuacji. Z tego powodu Lotnicze Pogotowie Ratunkowe skorzystało z oferty WIM-u. Pilotażowe szkolenie dla załóg HEMS, które odbyło się na terenie Instytutu, stanowi początek wspólnego projektu WIM oraz LPR. Trening kładzie olbrzymi nacisk na praktyczny aspekt przećwiczenia procedur zdarzenia masowego. Oprócz jednodniowych szkoleń MASCAL dla załóg HEMS, Oddziału Medycyny Pola Walki i Symulacji Medycznej WIM-u, Instytut organizuje również dwudniowe szkolenie MASCAL, z którego mogą skorzystać wszyscy medycy, chcący "przenieść się" za sprawą symulacji medycznej w ekstremalnie trudne warunki panujące na miejscu zdarzenia masowego.

YouTube cover video
Reklama

Komentarze

  Reklama