Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Zarządzanie kryzysowe wobec współczesnych zagrożeń. 10 lat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

fot. D. Mikołajczyk
fot. D. Mikołajczyk

Wiem, że w sytuacji kryzysowej wszyscy możemy na Państwa liczyć – napisał premier Mateusz Morawiecki w przesłaniu skierowanym do pracowników Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, z okazji konferencji na 10 lat istnienia Centrum. Premier podkreślił też znaczenie RCB w całym systemie zarządzania kryzysowego. Nie zabrakło również nawiązań do najnowszej inicjatywy Centrum – Alertu RCB. 

"Stabilny rozwój naszego kraju wymaga solidnych fundamentów i zdolności stawiania czoła pojawiającym się wyzwaniom (...) wymaga sprawnego zarządzania kryzysowego. Misję tę realizuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa" – napisał premier w liście, który odczytał szef gabinetu politycznego minister Marek Suski.

W powszechnej świadomości, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa kojarzy się głównie z ostrzeganiem przed zagrożeniami atmosferycznymi. Jednak tak naprawdę, jak podkreślił wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński, wachlarz zadań Centrum jest znacznie szerszy. To nie tylko zagrożenia pogodowe, ale także współpraca międzynarodowa w zakresie zarządzania kryzysowego, obsługa Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, tworzenie Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego czy Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej.

Dyrektor RCB, nadbryg. Marek Kubiak, zauważył, że zagrożenia hybrydowe, w tym te pochodzące m.in. z cyberprzestrzeni, stanowią dziś realne wyzwanie dla służb i instytucji dbających o bezpieczeństwo państwa. „Przez 10 lat istnienia RCB zmieniały się zagrożenia i zmieniało się też samo Centrum” – powiedział Kubiak. Szef RCB zapowiedział też, że trwają obecnie prace nad propozycją zmian w ustawie o zarządzaniu kryzysowym. Przypomnijmy, konieczność zmian w ustawie Marek Kubiak sygnalizował już w rozmowie z InfoSecurity24.pl w grudniu 2017 roku.

Dwuletni okres mojej pracy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa dał mi pewien obraz, na podstawie którego mogę dziś powiedzieć, że priorytetem jest nowelizacja ustawy o zarządzaniu kryzysowym, zwłaszcza w obszarze wzmacniającym rolę RZZK.

nadbryg. Marek Kubiak, Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Sporo miejsca poświecono najnowszemu projektowi jaki obecnie rozwijany jest w RCB. Od lipca trwa pilotaż Alertu RCB, a Centrum już dwukrotnie ostrzegało przed zagrożeniami, wysyłając SMSy do odbiorców przebywających na zagrożonych terenach. „RCB w powszechnym odbiorze kojarzy się z monitorowaniem zagrożeń dla obywateli. Świadectwem tego jest niedawne uruchomienie programu Alert RCB” – napisał w swoim liście Mateusz Morawiecki. Szerzej o samym alercie mówił wiceszef Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Grzegorz Świszcz. Podkreślił on, że alert nie jest konkurencją dla żadnego innego systemu ostrzegania, a stanowi ich doskonałe uzupełnienie. Świszcz zaznaczył też, że Alert RCB wysłany jest tylko w sytuacji wyższej konieczności, a intencją tych którzy o tym decydują nie jest ostrzeganie przed zdarzeniami, które nie stanowią realnego zagrożenia. „Nie chcemy nikogo straszyć. Chcemy ostrzegać tak by zagrożenie zminimalizować” – powiedział wiceszef RCB. Podkreślił także, że Alert RCB nie jest pogodynką.

Podczas konferencji podkreślono też wagę oceny ryzyka i planowania w zarządzaniu kryzysowym. Witold Skomra, doradca w RCB, mówił o tym jak ważne jest tworzenie planów ciągłości działania nie tylko w środowisku biznesowym ale także w administracji. Skomra podkreślał, że zarządzanie ryzykiem jest jednym z istotnym elementów całego sytemu zarządzania kryzysowego. 

RCB przypomniało dziś, że zajmuje się też ochroną infrastruktury krytycznej, oceną ryzyka czy współpracą z NATO w zakresie zarządzania kryzysowego.  Rządowe Centrum Bezpieczeństwa istnieje już 10 lat, ale przez ten czas zmieniły się zagrożenia, a więc zmieniło się też samo Centrum. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym była nowelizowana już kilka razy, ale jak się wydaje niebawem możemy spodziewać się kolejnej noweli. Jak podkreślają eksperci, to właśnie zmieniająca się rzeczywistość i pojawiające się wciąż nowe zagrożenia, wymuszają uaktualnienia przepisów. Ci sami eksperci, zauważają też, że zmiany w ustawie o zarządzaniu kryzysowym, powinny wzmocnić rolę RCB i wyposażyć Centrum w narzędzia do zarządzania kryzysem wtedy, kiedy działania służb wymagają nie tylko koordynacji, ale też podejmowania realnych decyzji. Dokonując zmian, trzeba też pamiętać że, jak zauważył Charles Baubion z OECD, „skuteczne zarządzenie kryzysowe wzmacnia zaufanie obywateli do państwa".

Reklama

Komentarze (1)

  1. OCWOPRQ

    A ja się pytam gdzie ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej? Może czas najwyższy \"wyciągnąć\" OC z pod władzy Panów strażaków? Oni robią to samo z OC co dowództwo NJW MSW z GROM kiedy to był \"finansowo ulokowany\" w strukturach tej formacji.

Reklama