Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Premier wprowadza drugi stopień alarmowy

Fot. Marta Rachwalska/InfoSecurity24.pl
Fot. Marta Rachwalska/InfoSecurity24.pl

”Prezes Rady Ministrów zarządzeniem wprowadził 2. stopień alarmowy BRAVO w woj. małopolskim, 1. stopień alarmowy ALFA i 1. ALFA-CRP na terenie całego kraju” – poinformował Grzegorz Świszcz, wicedyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Wprowadzenie stopni alarmowych związane jest z obchodami 75. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau i ma obowiązywać od 23 do 29 stycznia. 

Na terenie województwa małopolskiego, zarządzeniem premiera, wprowadzono drugi (BRAVO) z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Zgodnie z jej zapisami, w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub zagrożenia takim zdarzeniem można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych: ALFA, BRAVO, CHARLIE i DELTA, a w przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, a dotyczącego systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia – można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych CRP. Jak poinformował, Grzegorz Świszcz, zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, na terenie całego kraju wprowadzono także stopień alarmowy ALFA i ALFA-CRP. Stopnie będą obowiązywać od 23 do 29 stycznia.

Zarządzenie premiera związane jest z obchodami 75. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, zaplanowanymi na 27 stycznia. W Miejscu Pamięci odbywać się będą centralne uroczystości z udziałem najwyższych władz państwowych Polski oraz przywódców i delegacji wielu państw.

Jak podkreśla ministerstwo, drugi stopień alarmowy BRAVO będzie obowiązywał tylko na terenie województwa małopolskiego. Po jego wprowadzeniu należy wykonać zadania wymienione dla pierwszego stopnia alarmowego, choć wiąże się z nim również m.in. sprawdzenie i wzmocnienie ochrony ważnych obiektów publicznych oraz wzmocnienie ochrony środków komunikacji publicznej.

Stopień alarmowy ALFA jest, jak informuje MSWiA, przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. "Podczas obowiązywania stopnia alarmowego ALFA wszyscy powinni zwracać szczególną uwagę na wszelkie niestandardowe sytuacje i potencjalne zagrożenia, na przykład: nietypowo zachowujące się osoby, pakunki, torby lub plecaki pozostawione bez opieki w miejscach publicznych, samochody (szczególnie transportowe) zaparkowane w pobliżu miejsc zgromadzeń. Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numerów telefonu 112 oraz 997" - czytamy w komunikacie resortu spraw wewnętrznych i administracji. 

ALFA-CRP jest pierwszym w czterostopniowej skali stopniem dotyczącym zagrożeń w cyberprzestrzeni. Po jego wprowadzeniu administracja publiczna jest zobowiązana do wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. "Instytucje publiczne będą  m.in. monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej" - informuje MSWiA.

Stopnie alarmowe wprowadza, zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Szefa ABW, a w przypadkach niecierpiących zwłoki – minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Szefa ABW, informując o tym niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów.

To nie pierwszy raz, kiedy Premier decyduje o wprowadzeniu stopni alarmowych. Jak podkreśla RCB, podobne środki bezpieczeństwa były podejmowane także przy organizacji w Polsce innych wydarzeń międzynarodowych m.in. w związku z konferencją dotyczącą bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie w Warszawie (2019), szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach (2018 r.) oraz Światowych Dni Młodzieży (2016 r.).

DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze