Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Urząd do Spraw Cudzoziemców: wzrosła liczba cudzoziemców przebywających w Polsce

Fot. Straż Graniczna
Fot. Straż Graniczna

Według informacji Urzędu do Spraw Cudzoziemców liczba cudzoziemców w Polsce, posiadających ważne zezwolenie na pobyt, wzrosła o 11 tys. osób. Za wspomniany wzrost odpowiadają przede wszystkim obywatele Ukrainy, których ma przebywać w kraju nawet 186,5 tys. Spada za to liczba obywateli państw trzecich, którzy szukają w Polsce możliwości udzielenia im ochrony międzynarodowej. W samym tylko pierwszym kwartale 2019 r. tego rodzaju wnioski złożyło 960 cudzoziemców.

Według informacji, opublikowanej przez Urząd do Spraw Cudzoziemców, w pierwszym kwartale 2019 r. liczba cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt w Polsce wzrosła o 11 tys. osób. Podkreśla się przy tym, że najliczniej zwiększyła się grupa obywateli Ukrainy. Tutaj odnotowano wzrost o prawie 7,6 tys. osób. Urzędnicy podkreślają, że zdecydowana większość obcokrajowców posiada zezwolenia na pobyt czasowy związany z pracą. Nie można pominąć również informacji, iż notowany jest natomiast spadek liczby wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej. 

Na początku kwietnia tego roku ważne zezwolenia na pobyt w Polsce posiadało 383 tys. cudzoziemców. Według stanu na 1 stycznia 2019 r. i 2018 r. było to odpowiednio 372 tys. i 325 tys. osób. W I kwartale tego roku największy wzrost liczby zezwoleń na pobyt dotyczył przede wszystkim obywateli: Ukrainy – o 7,6 tys. do 186,5 tys. osób, Białorusi – o 1,3 tys. do 21,5 tys. os., Gruzji – o 0,5 tys. do 3,4 tys. os., Indii – o 0,3 tys. do 9,1 tys. os. oraz Nepalu – o 0,2 tys. do 1,8 tys. os. Najwięcej przybyło zezwoleń na pobyt czasowy (maksymalnie do 3 lat) – o 7,8 tys. oraz stały – o 2,3 tys.

Zdecydowanie najczęstszym celem pobytu cudzoziemców w Polsce jest chęć podjęcia pracy - w tym roku dotyczyło to prawie 72 proc. spraw. Ponadto, 10 proc. wnioskodawców chciało pozostać w Polsce z powodów rodzinnych, a 7 proc. w związku z podjęciem lub kontynuacją studiów. Najbardziej popularnymi regionami wśród cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt są województwa: mazowieckie – 114 tys. osób, małopolskie – 38 tys. os., dolnośląskie – 31 tys. os. oraz wielkopolskie – 30 tys. os.

image
Ryc. UdSC

Jednocześnie, w pierwszym kwartale br. wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej złożyło 960 cudzoziemców, w tym 580 po raz pierwszy. Oznacza to spadek o ok. 8 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. Najczęściej o ochronę w Polsce ubiegali się obywatele Rosji – 570 osób, Ukrainy – 130 os. i Tadżykistanu – 36 os.  W tym roku decyzje o przyznaniu ochrony międzynarodowej otrzymało 96 cudzoziemców. Byli to głównie obywatele Rosji (39 os.), Ukrainy (9 os.) i Tadżykistanu (9 os.). Decyzje negatywne otrzymało 515 osób, a 355 postępowań umorzono. Sprawy są umarzane w sytuacji, gdy cudzoziemiec opuścił Polskę, nie czekając na wydanie decyzji (najczęściej udając się do państw Europy Zachodniej).

Należy również zauważyć, że oprócz osób chcących skorzystać z oficjalnej drogi prawnej, w zakresie pobytu lub uzyskania ochrony prawnej w Polsce, pojawiają się także sprawy obywateli innych państw, którzy w sposób nielegalny starają się dostać na polskie terytorium. W samym tylko kwietniu Straż Graniczna informowała o zatrzymaniu m.in. obywateli Afganistanu, Pakistanu, Rosji (Czeczeni), Iraku, Iranu, Turcji, Bośni i Hercegowiny, Ukrainy, Tadżykistanu, Indii czy też Wietnamu. Część z nich starała się przedostać do Polski w sposób nielegalny lub znajdowała się na terytorium państwa bez wymaganych dokumentów.

UdsC/jr

Komentarze

    Najnowsze