Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Terroryści coraz częściej sięgają po drony

Fot. Pixabay, licencja Creative Commons CC0
Fot. Pixabay, licencja Creative Commons CC0

Współczesne bezzałogowe statki powietrzne to wielkie wyzwanie dla bezpieczeństwa, ale i ogromne pole nowych możliwości dla służb porządkowych, policji, straży, agencji ochrony, itp. struktur, zarówno publicznych jak i prywatnych. Takie wnioski płyną z trzydniowego „Drone Expert Forum” w Singapurze, które zostało zorganizowane przez INTERPOL.

Pod koniec sierpnia INTERPOL zorganizował w Singapurze specjalistyczne forum - „Drone Expert Forum”, dotyczące technologii bezzałogowych statków powietrznych (bsp). W trakcie trzydniowych debat, prowadzonych w gronie około 100 ekspertów, reprezentujących różne środowiska, począwszy od struktur policyjnych, poprzez przemysł oraz naukę rozważane były zarówno zagrożenia, jak i korzyści płynące z coraz bardziej masowego użytkowania bsp w skali świata.

Swoimi doświadczeniami oraz obserwacjami dzielili się m.in. przedstawiciele INTERPOL-u, na co dzień zajmujący się nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi oraz problematyką zwalczania terroryzmu, ale też amerykańskiego Federalnego Biura Śledczego (FBI) czy też holenderskiej policji.

Co więcej, oprócz samych dyskusji, zgromadzeni w INTERPOL Global Complex for Innovation (IGCI) mogli również zaobserwować możliwości współczesnych bsp w praktyce. Dotyczyło to chociażby przykładów zastosowania bsp w budynkach i pokazywało zdolności do manewrowania w zamkniętych pomieszczeniach przez tego rodzaju maszyny. Jak również różnych możliwości, wynikających z działania bsp w terenie otwartym.

SKupiono się, przede wszystkim na dwóch problemach, jakimi są: możliwości wykorzystania bsp w działaniach służb porządkowych oraz wyzwania, jakie niesie wrogie użycie bsp dla współczesnego bezpieczeństwa. 

Jest to o tyle ważne, że problem bsp już dawno przestał być postrzegany w wymiarze jakiegoś państwa lub konkretnego regionu i wpisał się do agendy problemów globalnych. Stąd wytworzyła się przestrzeń do działań za pomocą formatu jaki oferuje INTERPOL. W głównej mierze chodzi o zdolność do szybkiego i ułatwionego wymieniania się kluczowymi informacjami oraz doświadczeniami, jak również budowania nici porozumienia pomiędzy służbami porządkowymi, a przedstawicielami nauki i przemysłu.

Dotyczy to także, w dłuższej perspektywie, pracy nad opracowaniem nowych wytycznych i procedur operacyjnych, dla osób reagujących w sytuacjach kryzysowych, gdzie w centrum incydentu znajduje się właśnie bsp. Ważnym elementem jest również stworzenie odpowiednich warunków dla pracy ekspertów sądowych, którzy mogą pozyskiwać niezbędne w śledztwach i postępowaniach procesowych dane, właśnie za pomocą współczesnych bsp.

Wpływ dronów na działania organów ścigania na całym świecie stale wzrasta. Codziennie słyszę o nowych agencjach rozważających, jak wykorzystać je w działaniach związanych z egzekwowaniem prawa; co tydzień słyszę o służbach, które je otrzymują w związku z prowadzonymi dochodzeniami; i wydaje się, że każdego miesiąca pojawia się nowy wątek, w kwestii zagrożeń płynących z używania dronów.

Steve Watson, dyrektor generalny VTO Labs

Eksperci zgromadzeni przez INTERPOL, podkreślali przede wszystkim, że potencjalne wykorzystanie bsp w klasycznych atakach terrorystycznych czy też atakach wymierzonych w infrastrukturę krytyczną, jest coraz większym problemem dla organów ścigania. Głównie w związku z gwałtownie zwiększającą się, niemal każdego dnia, dostępnością technologii bsp.

Co więcej, użycie dronów staje się coraz bardziej powszechne w różnych rejonach świata, również tam gdzie trwają konflikty lub działają organizacje terrorystyczne. Istotnym faktem jest również realny spadek cen bsp, który bezpośrednio wpływa na rosnącą popularność również wśród przestępców i terrorystów. Oczekuje się, że w najbliższych latach liczne państwa będą świadkami gwałtownego wzrostu i ewolucji zagrożeń ze strony bsp.

W ramach „Drone Expert Forum” w Singapurze odnotowano, że najnowsze przykłady obejmują już działania grup terrorystycznych, wykorzystujących bsp do obserwacji działań strony rządowej (policji, wojska, itp.). Istnieje również realna obawa przed zastosowaniem technologii bsp w przypadku przenoszenia materiałów chemicznych, biologicznych, radiologicznych, materiałów nuklearnych (CBRN). Już teraz bowiem widać, że w rejonach walk bsp przenoszą konwencjonalne materiały wybuchowe. Pokazano również kazus jednej z grup ekologów, którzy za pomocą hobbystycznego bsp wtargnęli w chronioną przestrzeń powietrzną infrastruktury związanej z energetyką atomową.

Czytaj też: "Rewolucja" dronowa u bram bezpieczeństwa wewnętrznego

Tym samym, eksperci z INTERPOL-u, FBI, NATO, CTED Rady Bezpieczeństwa ONZ, krajowych służb porządkowych i prywatnego sektora ochrony i bezpieczeństwa podkreślili potrzebę skoordynowanej reakcji w zakresie przeciwdziałania nielegalnemu oraz stwarzającemu niebezpieczeństwo wykorzystywaniu bsp.

Rosnące zagrożenie ze strony ataków grup i organizacji terrorystycznych, dokonywanych za pomocą dronów biorących na cel infrastrukturę krytyczną i miękkie cele, stworzyło pilną potrzebę do wymiany informacji i dzielenia się najlepszymi praktykami w skali globalnej społeczności organów ścigania. INTERPOL angażuje się w pomoc poszczególnym państwom również w ochronie ich infrastruktury krytycznej, poprzez podnoszenie świadomości, dzielenie się najlepszymi praktykami i ułatwianie wymiany informacji na temat incydentów terrorystycznych z udziałem dronów.

Patrick Stevens, dyrektor ds. walki z terroryzmem INTERPOL.

Eksperci debatujący w Singapurze, zwrócili uwagę, że bsp są również cennym narzędziem dla organów ścigania i instytucji zajmujących się ochroną bezpieczeństwa. Pokazywano tym samym, w jaki sposób policja lub inne struktury zajmujące się analizą danych na potrzeby śledztw, mogą używać bsp do rekonstrukcji miejsca zbrodni, chociażby za pomocą dronów odpowiednio wyposażonych do robienia zdjęć danego miejsca pod każdym kątem, a następnie dostarczania odpowiednich danych do drukarki 3D, gdzie dokonywana może być ich skuteczna prezentacja przestrzenna.

Czytaj też:  Drony dla Policji - podejście drugie

Zaznaczono, iże bsp już teraz mogą być wykorzystywane przez organy ścigania do przeprowadzania inwigilacji, wspomagania dochodzeń w sprawie wypadków drogowych, badania miejsc katastrof naturalnych, itp. działań. Co więcej, widoczna coraz bardziej korelacja technologii bsp i sztucznej inteligencji (AI), oferuje dodatkowe korzyści, w celu zwiększenia obecnych możliwości policji. Od polepszenia bezpieczeństwa i efektywności pracy funkcjonariuszy w terenie, aż po prowadzenie zaawansowanych transmisji na żywo z konkretnych wydarzeń, na potrzeby odpowiedniego dowodzenia, reagowania, działania, etc.

Jak już zostało nadmienione, bsp mogą i coraz częściej są, ważnym źródłem dowodów, wspierających dochodzenia jak i skuteczne ściganie przestępców. Jednocześnie przechwycone bsp, używane przez samych terrorystów i przestępców to istna "skarbnica wiedzy". Stąd potrzeba odpowiedniej analizy danych cyfrowych, takich jak prędkość, wysokość, współrzędne GPS i zapisy lotów tego rodzaju przechwyconych bsp. Nie zapominając o bardziej prozaicznych dowodach, takich jak odciski palców i ślady DNA.

Konferencja, która odbyła się w Singapurze opierała się przede wszystkim na wynikach spotkań grupy roboczej INTERPOL-u „INTERPOL’s Drone Working Group”. Miały one miejsce pod koniec 2017 r., jak i na początku 2018 r.

Zobacz też:  Nie można ignorować zagrożenia związanego z dronami [Defence24 TV]

Warto zwrócić uwagę, że w Polsce eksperci, dyskutujący obecnie podczas kongresu Impact mobility rEVolution'18 w Katowicach również podkreślali kwestię gwałtownego rozwoju technologii bsp i potrzebę zwrócenia większej uwagi na kwestie bezpieczeństwa.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson wskazał, że o tempie wzrostu rynku dronowego świadczy liczba wydawanych przez ULC licencji, świadectw kwalifikacji dla operatorów dronów. Do września 2017 r. Urząd wydał łącznie 8 tys. takich świadectw; na koniec 2017 r. było ich 6 tys., a na koniec 2016 r. - 3 tys. Podkreślił on, że przy rosnącej dostępności dronów – obok sektora business-to-business – będzie funkcjonował sektor prywatny, jednak warunkiem jego rozwoju jest przygotowanie infrastruktury dla bezpiecznego operowania ogromnej liczby tego typu urządzeń.

INTERPOL/PAP/jr

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze