Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Straż Ochrony Kolei ma 100 lat. Przed formacją duże zmiany

fot. SOK
fot. SOK

SOK obchodzi w tym roku jubileusz 100 lat swojego istnienia. Jak zauważają przedstawiciele Straży Ochrony Kolei na przestrzeni ostatnich 10 lat nastąpił dynamiczny rozwój formacji, a to nie koniec zmian jakie ją czekają w najbliższym czasie. Zmieniajace się przepisy mają zmienić SOK w Straż Kolejową, a funkcjonariusze nowej służby otrzymają uprawnienia podobne do tych, jakie dziś mają na przykład policjanci.  

Zmiany w SOK zapowiadane były już o dawna. W ostatnim czasie nabrały jednak bardziej formalnego charakteru. Jak już pisaliśmy w InfoSecurity24.pl SOK po zmianach może zyskać, nowe zadania i uprawnienia, między innymi te związane z wykonywaniem czynności operacyjno-rozpoznawczych czy dochodzeniowo-śledczych. Nowo powstała formacja będzie odpowiadać za bezpieczeństwo na całej kolei łącznie z dworcami.

Straż Ochrony Kolei, jak wskazują jej przedstawiciele w ostatnich latach znacząco się sprofesjonalizowała. W codziennej służbie funkcjonariusze korzystają z lornetek termowizyjnych, noktowizorów i foto-pułapek. SOK korzysta też z  Mobilnych Centrów Monitoringu – specjalistycznych samochodów służbowych, wykorzystywanych do monitorowania obszaru kolejowego.

undefined
fot. SOK

Patrole SOK wyposażone są także w zróżnicowane rodzaje broni palnej, paralizatory oraz specjalnie przeszkolone, patrolowo–obronne psy służbowe.

Dynamiczny rozwój służby opiera się także na wdrożeniu nowoczesnych systemów informatycznych, m.in. geo-lokalizacji patroli pieszych i zmotoryzowanych, wewnętrznych aplikacji służby dyżurnej oraz innych aplikacji wspomagających realizację ustawowych zadań. Informatyzacja obejmuje wszystkie jednostki wykonawcze służby na terenie całego kraju.

Józef Hałyk
Komendant Główny Straży Ochrony Kolei 
undefined
fot. SOK

W ostatnim czasie SOK przeszedł też zmiany organizacyjne. Zgodnie z nimi obszar obszar działania Komend Regionalnych SOK dostosowany został do podziału administracyjnego kraju. Doprowadziło to do uporządkowania organizacji w zakresie wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa, prowadzonych przy współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi służbami mundurowymi. W praktyce oznacza to, że wojewoda lub marszałek województwa w sytuacji zagrożenia współpracować będzie z jednym komendantem regionalnym, co ułatwia skoordynowanie działań.

undefined
fot. SOK

Przed formacją poważne zmiany. Nowa ustawa ma zmienić SOK w Straż Kolejową (taką nazwę nosiła 100 lat temu), a jej funkcjonariusze uzyskają uprawnienia podobne do policyjnych. W tej chwili SOK, jako struktura PKP PLK, odpowiada bowiem za ochronę mienia zarządcy infrastruktury, a nie PKP SA, do której należą dworce.

SOK/DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze