Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Straż Kolejowa służbą mundurową podległą MSWiA?

fot. kgsok.pl

Projekt ustawy o Straży Ochrony Kolei pojawił się już w 2016 roku, jednak z uwagi na brak środków potrzebnych na przeprowadzenie zmian utknął w „rządowej zamrażarce”. Niedawno prace nad ustawą zostały wznowione, a nadzór nad nimi sprawować ma niedawno powołany sekretarz stanu w MSWiA Krzysztof Kozłowski. Jak dowiedział się „Rynek Kolejowy” w tej chwili analizowane są uwagi zgłoszone w ramach konsultacji na poziomie Stałego Komitetu Rady Ministrów. Czy Straż Ochrony Kolei, lub donoszą niektóre media, Straż Kolejowa, będzie kolejną służbą mundurową podległą MSWiA?

Jak czytamy na stronach BIP KPRM, istotą zmian jest przekształcenie SOK z formacji wchodzącej w struktury spółki prawa handlowego w służbę nadzorowaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz przywrócenie statusu formacji państwowej jaką SOK straciło w wyniku rozpoczęcia procesu restrukturyzacji PKP. Twórcy ustawy zakładają jednocześnie przeniesienie lub przejęcie obecnie posiadanego przez SOK majątku przez budżet państwa oraz przejęcie od PKP siedzib SOK, które są jej własnością lub są przez SOK dzierżawione.

Projekt określa uprawnienia i obowiązki funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei, powstałe, jak to zostało wskazane, „na kształt uprawnień funkcjonariuszy innych państwowych służb porządku publicznego”.

SOK po zmianach może zyskać też, nowe zadania i uprawnienia, między innymi te związane z wykonywaniem czynności operacyjno-rozpoznawczych czy dochodzeniowo-śledczych. Już tylko te informacje mogą wskazywać na to, że SOK stanie się kolejną formacja po Straży Marszałkowskiej i Słubie Ochrony Państwa, która zyska uprawnienia podobne do tych jakie ma np. Policja. 

Po wejściu w życie ustawy, nowo powstała formacja będzie odpowiadać za bezpieczeństwo na całej kolei łącznie z dworcami.

Jak donosi „Nasz Dziennik”, SOK ma zmienić też nazwę nawiązując tym samym do historii formacji. Po zmianach, za bezpieczeństwo na kolei odpowiadać ma już nie Straż Ochrony Kolei tylko Straż Kolejowa.

DM

Reklama

Komentarze (1)

  1. -CB-

    Była taka genialna piosenka Młynarskiego \"jeden szeryf na jednego mieszkańca\". Powoli do tego zmierzamy...

Reklama