Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

"Srebrny topór" uderza w przemyt. Skonfiskowano 360 ton chemikaliów

Fot. Flickr/ISED Solutions Creative Commons CC BY 2.0
Fot. Flickr/ISED Solutions Creative Commons CC BY 2.0

Europol wraz z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) wzięły na celownik przestępców próbujących wprowadzać na europejski rynek nielegalnie sprowadzone lub podrobione pestycydy. Dzięki  międzynarodowej operacji SILVER AX III, której elementy rozgrywały się również w Polsce, udało się skonfiskować około 360 ton pestycydów.

Europol oraz OLAF, w ciągu 20 dniowej operacji SILVER AX III, przeprowadziły zakrojone na szeroką skalę kontrole w głównych portach morskich, na lotniskach oraz na granicach lądowych, a także w zakładach produkcyjnych i przepakowujących pestycydy. W sumie działania podjęte zostały na terytorium 27 państw.

Dzięki takiej operacji, policje w całej Europie oraz poza nią mogą uderzyć w obrót fałszywymi pestycydami. Rekordowa ilość substancji niebezpiecznych, przejętych w tym roku, jest ważnym krokiem w powstrzymaniu transferu, potencjalnie śmiercionośnych, produktów na rynek UE. Złożoność i skala tego oszustw oznacza, że współpraca w tym zakresie musi odbywać się ponad granicami państw i przy zaangażowaniu wielu podmiotów, a także bezpośredniej współpracy z sektorem prywatnym.

Wil van Gemert, Zastępca Dyrektora Wykonawczego Europolu 

Ostatecznie, udało się skonfiskować około 360 ton nielegalnych lub podrobionych pestycydów. Należy przy tym zaznaczyć, że przestępcy wybierają właśnie rynek nielegalnych pestycydów, będąc świadomymi tego, że są one obecnie jednym z najbardziej uregulowanych produktów na świecie. Tym samym mogą być przedmiotem handlu oraz mogą być stosowane w państwach UE tylko i wyłącznie wtedy, gdy konkretne produkty zostaną uznane za bezpieczne oraz nastąpi ich autoryzacja. Dzięki temu, wprowadzanie nielegalnych i przez to tańszych produktów staje się bardzo opłacalne dla przestępców.

Fot. Europol
Fot. Europol

Działania, w cyklicznych operacjach Silver Axe, koncentrują się na sprzedaży i wprowadzaniu na rynek importowanych, podrobionych pestycydów. 

Ostatnie doniesienia uwypukliły rosnące zagrożenie ze strony podrabianych i nielegalnych pestycydów. W UE szacuje się, że stanowią one prawie 14 procent całego rynku. Tym samym nie jest to tylko kwestia firm, których produkty są podrabiane, ale w znacznym stopniu problem zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska, ponieważ nielegalne pestycydy nie podlegają żadnym rygorystycznym testom bezpieczeństwa, ani przepisom, które normują obrót legalnymi produktami tego rodzaju. Cieszymy się, że kontynuujemy operację Silver Axe i jesteśmy wdzięczni Europolowi za objęcie przywództwa w tej ważnej sprawie.

Graeme Taylor z ECPA

Należy dodać, że udział ekspertów z Europolu pozwolił na wymianę oraz niezbędną analizę danych, które przesyłały uczestniczące w Silver Axe III służby poszczególnych państw. Co więcej Europol współpracował również z 43 prywatnymi przedsiębiorstwami, które na co dzień są zaangażowane w produkcję oraz handel legalnymi i certyfikowanymi środkami. Udział OLAF pozwolił na przekazanie Europolowi oraz służbom poszczególnych państw informacji dotyczących 180 podejrzanych wysyłek pestycydów, które zostały przeładowane w UE.

Własne badania EUIPO pokazują, że każdego roku w całej UE traci się 1,3 miliarda euro właśnie z powodu podrabianych pestycydów. To tylko koszty ekonomiczne, a przecież należy zauważyć potencjalnie szkodliwy wpływ, jaki może mieć podrabianie pestycydów, na łańcuch żywnościowy, a co za tym idzie zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów. Jest to sprawa niezwykle niepokojąca.

Paul Maier, dyrektor Obserwatorium EUIPO ds. naruszeń praw własności intelektualnej

Jak podkreślają uczestnicy operacji, współpraca z prywatnym przemysłem, europejskimi i międzynarodowymi organizacjami oraz instytucjami miała kluczowe znaczenie dla  finalnego efektu. Wystarczy wspomnieć tylko, że operacja była wspierana przez branżę ochrony roślin - CropLife International, Europejskie Stowarzyszenie Ochrony Upraw ECPA, Europejskie Stowarzyszenie Pielęgnacji Roślin ECCA, a także sektor publiczny - EC-DG SANTE, wspomnianego już OLAF, INTERPOL i FAO. Ich udział był kluczowy w przygotowaniu działań. Akcja finansowana była także przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) .

Europol/jr

Reklama

Komentarze

    Reklama