Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Presja migracyjna, militaryzacja zagrożeń i nowe technologie – czyli o wyzwaniach w ochronie granic

fot. Rafał Surdacki
fot. Rafał Surdacki

Bezpieczeństwo granic, to w ostatnich latach temat, o którym mówią nie tylko analitycy i specjaliści zajmujący się bezpieczeństwem, ale za sprawą kryzysu migracyjnego i rosnącego zagrożenia terroryzmem stał on się też ważny dla „zwykłych” obywateli. O ochronie granic w kontekście nowych zagrożeń oraz o tym jak wygląda bezpieczeństwo granic nie tylko w Polsce, ale także w Unii Europejskiej rozmawiają eksperci podczas drugiej Wschodniej Konferencji i Targach Ochrony Granic „Granice”.

Rozpoczynając konferencję, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek zaznaczył, że „bezpieczeństwo pod każdym względem, jak i rozwój tej części polski z uwagi na bogactwo jakim jest granica, powinno leżeć w zainteresowaniu rządzących”. Podkreślił że Lublin, właśnie z uwagi na swoje położenie, jest naturalnym miejscem, w którym o bezpieczeństwie granic trzeba rozmawiać. Jak dodał Wojewoda „granica jest miejscem, które powinno być chronione w szczególny sposób, także ze względu na bezpieczeństwo finansowe państwa”.

image
Wojewoda Lubelski, Przemysław Czarnek/ fot. Rafał Surdacki

Pytania o to jak realnie wygląda stan bezpieczeństwa granic w Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, której wschodnia granica jest granicą UE, stawia sobie w ostatnich latach wielu ekspertów. Zmieniająca się rzeczywistość, wypływa na zmianę zagrożeń z jakimi codziennie służby dbające o bezpieczne granice muszą się mierzyć.

Zdaniem Bartosza Orlicza-Rabiegi, zagrożenie na granicach wynika m.in. z działań służb wywiadowczych państw z nami sąsiadujących. W związku z tym, Rabiega zauważył, że Straż Graniczna potrzebuje bezpiecznych systemów do przetwarzania informacji na poziomie strategicznym. To właśnie one, są dziś dla SG równie istotne jak chociażby modernizacja techniczna czy ta związana z uzbrojeniem.

Polska, jest jednym z krajów „granicznych” Unii Europejskiej, "jest w bardzo szczególnym położeniu”, także dlatego, że posiadamy granicę z krajami zarówno unijnymi jak i nie wchodzącymi w skład UE zauważył Mariusz Kordowski doradca zarządu Cenzin. Stąd też musimy, jego zdaniem, w dbaniu o bezpieczeństwo musimy wykazać się szybkością reakcji. Kordowski, podkreślił też dynamikę zmian z jaką mamy do czynienia na granicach. Dodał, że bezpieczeństwo determinowane jest nowoczesną technologią, bo sięgają po nią coraz częściej również ci, którzy chcą to bezpieczeństwo zaburzyć.

Uczestnicy panelu, moderowanego przez dr Jacka Raubo, podczas którego rozmawiano o aktualnych wyzwaniach dla bezpieczeństwa granic Polski i Unii Europejskiej, podkreślali wagę informacji w ochronie granic dziś. Porucznik SG Arkadiusz Chomacki, stwierdził, że „informacja to dziś bardzo potężny oręż”, a Straż Graniczna w strategicznym myśleniu o bezpieczeństwie korzysta zarówno ze swoich zasobów jak i tych, które posiadają inne instytucje państwa.

Co będzie największym wyzwaniem dla ochrony granic Polski w najbliższych latach? Zdaniem Mariusza Kordowskiego, możemy mieć do czynienia z zagrożeniami, z którymi nie mierzyliśmy się wcześniej. Żeby móc się do nich przygotować, powinniśmy, zdaniem Kordowskiego, inwestować w technologię, najnowszą technologię połączoną z szybkim procesem decyzyjnym. Tylko takie działanie pozwoli nam przygotować się na nową, nieznaną jeszcze rzeczywistość. „Patrząc na kolejne 10 lat, na pewno nie ustanie to co nazywamy presją migracyjna” – stwierdził Bartosz Orlicz-Rabiega. Rabiega dodał też, że jego zdaniem postępować będzie „militaryzacja” zagrożeń granicznych, również w kontekście zagrożeń hybrydowych. Porucznik Chomacki dodał, że trzeba pamiętać m.in o samych funkcjonariuszach oraz potrzebie ciągłej modernizacji sprzyjającej bezpieczeństwu granic. 

DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze