Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Ponad 200 tys. osób z pozwoleniem na broń

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Według danych Policji, w 2018 r. całkowita liczba osób, posiadających pozwolenie na broń, wg. stanu na 31 grudnia 2018, wyniosła 215 602, przy liczbie egzemplarzy broni zarejestrowanych przez posiadaczy pozwoleń wynoszącej 505 429 sztuk. Nadal w Polsce najwięcej broni posiadają myśliwi. 

Policja opublikowała statystki dotyczące liczby osób, które uzyskały pozwolenie na broń w 2018 r. Bezsprzecznym liderem w zakresie wydawanych pozwoleń są myśliwi. Do celów łowieckich pozwolenia ma mieć 127 768 osób, a w kategorii „łowieckiej” zarejestrowano w Polsce 322 451 sztuk broni. W 2017 r. było to 125 326 osób i 312 068 sztuk broni, co wskazuje na nieznaczny wzrost w obu przypadkach. W sumie, tylko w 2018 r. dla "segmentu" łowieckiego wydano 4 296 pozwoleń, jest to spadek w porównaniu z 2017 r. - 4 801 pozwoleń.

Zgodnie z zaprezentowanymi danymi, w zeszłym roku w zakresie ochrony osobistej, będącej drugim pod względem liczby spraw powodem występowania o pozwolenia, taką zgodę ma w sumie 36 499 obywateli Polski. Zaś liczba egzemplarzy broni, zarejestrowana przez tę grupę, wyniosła 40 641 sztuk. W tym zakresie, w obu przypadkach – pozwoleń oraz zarejestrowanych sztuk broni  zauważalny jest spadek w stosunku do 2017 r., gdzie pozwoleń było 40 928, a zarejestrowanych sztuk broni 44 882. W przypadku pozwoleń wydawanych tylko w zeszłym roku, było to zaledwie 121 osób, gdzie w całym 2017 roku wydano 323 pozwolenia w zakresie ochrony osobistej. Stąd, łatwo zauważyć, że w takim ujęciu odnotowaliśmy wręcz znaczny spadek.

Trzecią pod względem liczby pozwoleń grupą są osoby występujące o możliwość posiadania broni w celach sportowych. W zeszłym roku takich pozwoleń było 30 792, a w celach sportowych zarejestrowano łącznie 76 761 sztuk broni. Tutaj również zauważalny jest drobny wzrost liczby pozwoleń, względem 2017 r., gdzie była to liczba 25 940 pozwoleń oraz 62 595 sztuk zarejestrowanej broni. W sumie, jeśli chodzi o wydane w danym roku kalendarzowym pozwolenia dla celów sportowych, to w 2018 r. było ich 5 172, a w 2017 r. 4 910. 

Należy odnotować, że jak na specyficzne polskie warunki w zakresie posiadania pozwolenia na broń, w zeszłym roku było, aż 18 064 pozwoleń dotyczących broni kolekcjonerskiej (w 2017 r. było to 11 556 osób). W tym obszarze zarejestrowanych jest aż 59 318 sztuk broni, gdzie w 2017 r. było to tylko 38 780. W samym tylko 2018 r. do celów kolekcjonerskich pozwolenia na broń uzyskało 6 522 osób, o prawie półtora tysiąca więcej niż w 2017 r. (5 045 osób).

Ostatnią kategorią posiadaczy broni, która przekroczyła tysiąc pozwoleń w skali kraju, są osoby posiadające broń w celach pamiątkowych. W sumie, w zeszłym roku zarejestrowanych było w tym zakresie 1 669 pozwoleń i 2 444 sztuk broni. Zauważalny jest drobny spadek, w porównaniu do 2017 r. - 1 691 pozwoleń oraz 2 447 sztuk broni. Takie pozwolenie w 2017 r. uzyskało zaledwie 10 osób, a w zeszłym roku było to równie skromne 16 osób.

Co ciekawe, w kategorii ochrona osób i mienia wydano w sumie 9 pozwoleń i zarejestrowano 10 sztuk broni, co nie zmieniło się od 2017 r. Tak samo w 2018 r. nie wydano żadnego nowego pozwolenia w tym zakresie, podobnie jak to miało miejsce w 2017 r. W zeszłym roku w celach szkoleniowych było w sumie 575 pozwoleń (w 2017 r. 435 pozwoleń), a 162 zostały wydane tylko w trakcie 2018 r. (wzrost względem 2017 r., kiedy wydano 132 pozwolenia). W rękach osób posiadających pozwolenie motywowane szkoleniowymi celami znajdowało się w zeszłym roku 3 418 sztuk broni (w 2017 r. było to 2 601 sztuk). Nawet stu pozwoleń nie posiadali w zeszłym roku rekonstruktorzy historyczni, gdyż ich liczba z pozwoleniem na broń wyniosła w sumie 64 osoby, dysponujące 240 sztukami zarejestrowanej w tym celu jej sztukami. Porównując to z 2017 r. również można dostrzec śladową zmianę - 60 pozwoleń, 224 zarejestrowane sztuki broni. Nastąpił jednak spadek liczby wydawanych zezwoleń, gdyż w 2017 r. takie uprawnienia uzyskało 8 osób, a w zeszłym roku tylko 3 rekonstruktorów historycznych.

Tak czy inaczej, według danych Policji, w 2018 r. całkowita liczba osób, posiadających pozwolenie na broń wyniosła 215 602, przy liczbie egzemplarzy broni zarejestrowanych przez posiadaczy pozwoleń wynoszącej 505 429 sztuk. Dla porównania w 2017 r. było to w sumie 206 124 pozwoleń oraz 463 768 sztuk broni.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze