Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Nawet 1,87 bln euro rocznie na pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Co roku na proceder prania pieniędzy i finansowanie terroryzmu przeznaczanych jest między 715 mld a 1,87 bln euro - szacuje w poniedziałkowym raporcie firma konsultingowa Deloitte.

Wskazano, że choć na walkę ze zwalczaniem przestępstw finansowych wydaje się ogromne kwoty, to skala i wpływ tego problemu są ogromne. Co roku na świecie procederowi prania pieniędzy ulega nawet 5 proc. globalnego PKB - dodano.

Eksperci Deloitte zwrócili jednocześnie uwagę, że przestępcy nieustannie rozwijają swoje możliwości i umiejętności. Ich zdaniem dzieje się tak, ponieważ obecne ramy regulacyjne nie są wystarczająco skuteczne, aby umożliwić instytucjom finansowym zwalczanie stale rozwijających się sieci i narzędzi dostępnych dla przestępców.

Po analizie danych z instytucji finansowych, organów ścigania i nadzoru oraz podmiotów regulacyjnych i decydentów, eksperci Deloitte opracowali siedem zaleceń, które mogą pomóc w poprawie efektywności zwalczania przestępstw o charakterze finansowym. Są to: globalne usprawnienia systemowe w zakresie zarządzania ryzykiem przestępstw finansowych; rozwój sektora PPP (partnerstwa publiczno-prawnego); poprawa transgranicznej i krajowej wymiany informacji, lepsze wykorzystanie i poprawa jakości danych; reformowanie systemów SAR (Synthetic Aperture Radar); łagodzenie niespójnego lub niekonsekwentnego wdrażania standardów i wytycznych AML/CFT (Międzynarodowych Standardów Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu oraz Proliferacji); usprawnienie technologii i zwiększenie zakresu jej wykorzystania do zwalczania nielegalnego finansowania.

Specjaliści podkreślają, że na szczeblu międzynarodowym, regionalnym i krajowym należy zrobić więcej, aby pomóc w identyfikacji i powstrzymaniu przepływu nielegalnego finansowania - tym bardziej, że ten proceder może pogłębiać wiele problemów, z którymi już i tak muszą zmagać się współczesne społeczeństwa.

"Nie oznacza to oczywiście, że w walce z przestępczością finansową nie poczyniono postępów. Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) od 30 lat prowadzi działania na rzecz ograniczenia transgranicznej przestępczości finansowej i nieustająco identyfikuje nowe, dynamicznie rozwijające się obszary wymagające nadzoru i interwencji" - poinformowałam firma Deloitte.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze