Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Litwa uderza w Hezbollah

Fot. Wikimedia Commons, CC BY 4.0
Fot. Wikimedia Commons, CC BY 4.0

Władze Litwy, w związku z informacjami mogącymi świadczyć o wrogich działaniach Hezbollahu wobec bezpieczeństwa kraju, podjęły decyzję o zakazie wjazdu na terytorium państwa jego członków. To już kolejne państwo w Europie wskazujące Hezbollah, jako organizację posługującą się w swoim działaniu metodami terrorystycznymi i tym samym stanowiącą realne zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego. 

Litewskie władze dołączyły do grupy państw europejskich, które w ostatnim czasie podjęły stanowcze decyzje dotyczące zakazu aktywności osób powiązanych z Hezbollahem i zróżnicowanych struktur tej organizacji. Tym samym, w sposób legalny na terytorium litewskim nie mogą pojawiać się osoby powiązane z tą organizacją, uznawaną przez szereg państw na całym świecie za terrorystyczną. Zakaz wprowadzony na Litwie ma obowiązywać przez kolejnych dziesięć lat, a za jego wydanie ma odpowiadać litewska administracja, na co dzień zajmująca się sprawami migracyjnymi.

Obostrzenia mają być wynikiem informacji o aktywności osób związanych z Hezbollahem, które miały stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego oraz interesów państwa. Informacja o uderzeniu w interesy Hezbollahu przez władze litewskie została połączona z podziękowaniami wystosowanymi przez ministra spraw zagranicznych Linasa Linkevicčusa dla służb zajmujących się bezpieczeństwem państwa w Litwie, ale też izraelskich partnerów. Minister wskazał, że Hezbollah i jego aktywność stanowi obecnie duże wyzwanie dla bezpieczeństwa nie tylko samej Litwy, ale również wielu innych państw w Europie i na świecie. Strona litewska przywołała w tym względzie politykę Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Wielkiej Brytanii czy też Niderlandów.

Linas Linkevicčus zaznaczył jednocześnie, że władze jego państwa liczą na dobre relacje z pokojowo nastawionymi Libańczykami i przeprowadzenie w tym państwie niezbędnych reform. Trzeba bowiem pamiętać, że to właśnie terytorium libańskie stanowi matecznik Hezbollahu, w którym ta organizacja posiada silne wpływy nie tylko dotyczące aktywności paramilitarnej, ale również  te polityczno-społeczne. Przedstawiciele Hezbollahu należeli m.in. do struktur rządowych, które podały się właśnie do dymisji, w związku z niedawnym wybuchem do którego doszło w Bejrucie.

Co naturalne, decyzję władz litewskich bardzo dobrze przyjął Izrael. Yossef Levy, ambasador Izraela na Litwie podkreślił, iż taką decyzją Litwa raz jeszcze podkreśliła nie tylko przyjazne relacje z Izraelem. Jak mówił, Litwa wykazała się również silnym moralnym kompasem, który może być modelem dla innych państw w Europie.

Należy bowiem pamiętać, że nadal szereg rządów prowadzi dość specyficzną politykę względem Hezbollahu i jego struktur europejskich. Szczególnie widoczne jest to w przypadku, gdy wprowadzone zostaje rozróżnienie na skrzydło polityczne i społeczne oraz najczęściej krytykowaną i negowaną w sensie prawnym strukturę terrorystyczną. Stanowi to idealną przestrzeń dla zwolenników Hezbollahu pozwalającą na łatwe kamuflowanie swoich działań werbunkowych, propagandowych, tworzenia logistyki dla operacji terrorystyczno-wywiadowczych czy też przede wszystkim zbierania środków finansowych (te ostatnie są kluczowe, mając na uwadze możliwe ograniczenia w subsydiowaniu organizacji przez głównego sponsora jakim jest Iran, który sam boryka się obecnie z trudnościami ekonomicznymi).

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze