Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Kompendium wiedzy NATO bronią przeciw terrorystom?

Fot. Tech. Sgt. Gregory Brook, DoD, domena publiczna.
Fot. Tech. Sgt. Gregory Brook, DoD, domena publiczna.

Nie od dziś wiadomo, że jednym z najbardziej efektywnych, w dłuższej perspektywie czasu, sposobów walki z terroryzmem jest budowanie wiedzy oraz świadomości względem zagrożeń płynących z tego globalnego zjawiska. Dotyczy to zarówno działań krajowych, np. akcje inicjowane przez polskie Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW, ale również współpracy międzynarodowej. W tym ostatnim przypadku, NATO sfinalizowało niedawno cenną inicjatywę w zakresie przygotowania swoistego kompendium wiedzy, mogącego stanowić cenny wkład w system całościowej edukacji o zjawisku terroryzmu oraz sposobach jego zwalczania - „Counter-Terrorism Reference Curriculum”.

NATO opracowało specjalny program nauczania, pozwalający na zapoznanie się ze zjawiskiem terroryzmu oraz problematyką jego zwalczania. Jego twórcami stali się doświadczeni badacze oraz eksperci z wielu państw z całego świata. Podkreśla się przy tym chociażby fakt, iż wzięto pod uwagę głos pochodzący z pięciu kontynentów. Stworzenie tego rodzaju kompendium wiedzy ma docelowo pozwolić państwom członkowskim oraz państwom partnerom Sojuszu Północnoatlantyckiego rozwijać umiejętności własnej kadry zaangażowanej w szeroko pojmowany zakres działań antyterrorystycznych oraz na rzecz bezpieczeństwa.

Szczególnie jeśli chodzi o wsparcie względem budowania długookresowego programu nauczania o tematach ściśle powiązanych z terroryzmem i antyterroryzmem. Tego rodzaju inwestycja w wiedzę jest i powinna być traktowana jako cenne uzupełnienie działań bieżących i zachowania przygotowania do działań wymierzonych w terrorystów. Cały, opublikowany w wersji elektronicznej dokument, został zatytułowany "Counter-Terrorism Reference Curriculum".

Wiedza w nim zawarta ma również na celu wprowadzanie potencjalnych ulepszeń w krajowym zakresie, w ramach różnych strategii przeciwdziałania terroryzmowi, w dłuższej perspektywie. Jednakże, przede wszystkim widzi się w nowym programie nauczania oręż kształtujący punkt odniesienia dla systemów szkolenia kadr zarówno należących do wojska, służb antyterrorystycznych, etc., jak i szerszego grona osób uczących się.

Powstanie tego rodzaju materiału naukowego jest pochodną konsensusu wśród państw członkowskich, że NATO dysponuje olbrzymim doświadczeniem w zakresie zwalczania terroryzmu, uzyskanym w toku dotychczasowych misji oraz operacji na całym świecie. Dlatego, tak cennym wkładem jest zaprezentowanie zróżnicowanej gamy doświadczeń natowskich i skontrastowanie ich z perspektywą akademicką, ekspercką w sferze analitycznej.

Koordynatorami prac i przygotowania "Counter-Terrorism Reference Curriculum" stały się chociażby Program Rozwoju Edukacji Obronnej NATO (DEEP – ang. Defence Education Enhancement Program), a także Sekcja ds. Zwalczania Terroryzmu NATO. W dodatku Sojusz przez lata współpracuje w tym zakresie z innymi organizacjami międzynarodowymi, uzyskując rozszerzony ogląd na wszelkie sprawy związane z problemem współczesnego terroryzmu. Co więcej, program wiedzy o terroryzmie powstał także w oparciu o wymianę cennych informacji z partnerami z Konsorcjum Akademii Obronnych oraz Instytutów Studiów nad Bezpieczeństwem w ramach państw Partnerstwa dla Pokoju.

Jeśli chodzi o samą konstrukcję "Counter-Terrorism Reference Curriculum", to program nauczania zakłada cztery kluczowe segmenty. Pierwszy z nich to ogólne wprowadzenie do pojęcia terroryzmu, dając tym samym niejako definicyjny punkt odniesienia w całej skomplikowanej dyskusji o meandrach zjawiska. Drugi ze zbiorczych tematów odwołuje się do charakterystyki kwestii ideologicznych, motywacji i przede wszystkim metod działania terrorystów. Trzeci zaś ma na celu zapoznanie z obecnymi wyzwaniami i ewolucją zagrożeń powiązanych z tym zjawiskiem. Ostatni blok tematyczny odnosi się już do bezpośredniego zwalczania terroryzmu i stara się nakreślić kluczowe elementy strategii antyterrorystycznych, prowadzonych operacji antyterrorystycznych i budowania takich zdolności.

Trzeba zaznaczyć, że każdy ze wspomnianych tematów został wyposażony w pomniejsze moduły nauczania. Pozwalające na zapoznanie się z podstawowymi pojęciami, odwołując się zarówno do doświadczeń bieżących, jak i historycznych. Autorzy zawarli również kwestie, które ich zdaniem należałoby przedyskutować z kursantami i dokonać ich rozwinięcia w toku rozmów. Co więcej, wyposażono każdy moduł w odwołania się do literatury przedmiotu, tym samym zwiększając zdolność do samodzielnego pogłębiania danej problematyki oscylującej wokół problemów terroryzmu oraz antyterroryzmu. Autorzy "Counter-Terrorism Reference Curriculum" w każdym przypadku sugerują również formę przeprowadzania zajęć.

Zauważa się przy tym, że powstanie "Counter-Terrorism Reference Curriculum" to być może dopiero jeden z pierwszych kroków, wykonanych do stworzenia kształcenia na odległość w zakresie problemów terroryzmu i jego zwalczania, szczególnie mając na uwadze chociażby obecne doświadczenia wynikające z nowych potrzeb szkoleniowych w warunkach pandemii wśród państw NATO oraz ich partnerów. Trzeba jeszcze podkreślić, że w gronie autorów opracowania znaleźli się także polscy eksperci – dr Katarzyna Wardin i Mariusz Solis. Koordynatorami całego projektu byli Dr Sajjan M. Gohel oraz Dr Peter Forster.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze