Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Kompendium wiedzy NATO bronią przeciw terrorystom?

Fot. Tech. Sgt. Gregory Brook, DoD, domena publiczna.
Fot. Tech. Sgt. Gregory Brook, DoD, domena publiczna.

Nie od dziś wiadomo, że jednym z najbardziej efektywnych, w dłuższej perspektywie czasu, sposobów walki z terroryzmem jest budowanie wiedzy oraz świadomości względem zagrożeń płynących z tego globalnego zjawiska. Dotyczy to zarówno działań krajowych, np. akcje inicjowane przez polskie Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW, ale również współpracy międzynarodowej. W tym ostatnim przypadku, NATO sfinalizowało niedawno cenną inicjatywę w zakresie przygotowania swoistego kompendium wiedzy, mogącego stanowić cenny wkład w system całościowej edukacji o zjawisku terroryzmu oraz sposobach jego zwalczania - "Counter-Terrorism Reference Curriculum".

NATO opracowało specjalny program nauczania, pozwalający na zapoznanie się ze zjawiskiem terroryzmu oraz problematyką jego zwalczania. Jego twórcami stali się doświadczeni badacze oraz eksperci z wielu państw z całego świata. Podkreśla się przy tym chociażby fakt, iż wzięto pod uwagę głos pochodzący z pięciu kontynentów. Stworzenie tego rodzaju kompendium wiedzy ma docelowo pozwolić państwom członkowskim oraz państwom partnerom Sojuszu Północnoatlantyckiego rozwijać umiejętności własnej kadry zaangażowanej w szeroko pojmowany zakres działań antyterrorystycznych oraz na rzecz bezpieczeństwa.

Szczególnie jeśli chodzi o wsparcie względem budowania długookresowego programu nauczania o tematach ściśle powiązanych z terroryzmem i antyterroryzmem. Tego rodzaju inwestycja w wiedzę jest i powinna być traktowana jako cenne uzupełnienie działań bieżących i zachowania przygotowania do działań wymierzonych w terrorystów. Cały, opublikowany w wersji elektronicznej dokument, został zatytułowany "Counter-Terrorism Reference Curriculum".

Wiedza w nim zawarta ma również na celu wprowadzanie potencjalnych ulepszeń w krajowym zakresie, w ramach różnych strategii przeciwdziałania terroryzmowi, w dłuższej perspektywie. Jednakże, przede wszystkim widzi się w nowym programie nauczania oręż kształtujący punkt odniesienia dla systemów szkolenia kadr zarówno należących do wojska, służb antyterrorystycznych, etc., jak i szerszego grona osób uczących się.

Powstanie tego rodzaju materiału naukowego jest pochodną konsensusu wśród państw członkowskich, że NATO dysponuje olbrzymim doświadczeniem w zakresie zwalczania terroryzmu, uzyskanym w toku dotychczasowych misji oraz operacji na całym świecie. Dlatego, tak cennym wkładem jest zaprezentowanie zróżnicowanej gamy doświadczeń natowskich i skontrastowanie ich z perspektywą akademicką, ekspercką w sferze analitycznej.

Koordynatorami prac i przygotowania "Counter-Terrorism Reference Curriculum" stały się chociażby Program Rozwoju Edukacji Obronnej NATO (DEEP – ang. Defence Education Enhancement Program), a także Sekcja ds. Zwalczania Terroryzmu NATO. W dodatku Sojusz przez lata współpracuje w tym zakresie z innymi organizacjami międzynarodowymi, uzyskując rozszerzony ogląd na wszelkie sprawy związane z problemem współczesnego terroryzmu. Co więcej, program wiedzy o terroryzmie powstał także w oparciu o wymianę cennych informacji z partnerami z Konsorcjum Akademii Obronnych oraz Instytutów Studiów nad Bezpieczeństwem w ramach państw Partnerstwa dla Pokoju.

Jeśli chodzi o samą konstrukcję "Counter-Terrorism Reference Curriculum", to program nauczania zakłada cztery kluczowe segmenty. Pierwszy z nich to ogólne wprowadzenie do pojęcia terroryzmu, dając tym samym niejako definicyjny punkt odniesienia w całej skomplikowanej dyskusji o meandrach zjawiska. Drugi ze zbiorczych tematów odwołuje się do charakterystyki kwestii ideologicznych, motywacji i przede wszystkim metod działania terrorystów. Trzeci zaś ma na celu zapoznanie z obecnymi wyzwaniami i ewolucją zagrożeń powiązanych z tym zjawiskiem. Ostatni blok tematyczny odnosi się już do bezpośredniego zwalczania terroryzmu i stara się nakreślić kluczowe elementy strategii antyterrorystycznych, prowadzonych operacji antyterrorystycznych i budowania takich zdolności.

Trzeba zaznaczyć, że każdy ze wspomnianych tematów został wyposażony w pomniejsze moduły nauczania. Pozwalające na zapoznanie się z podstawowymi pojęciami, odwołując się zarówno do doświadczeń bieżących, jak i historycznych. Autorzy zawarli również kwestie, które ich zdaniem należałoby przedyskutować z kursantami i dokonać ich rozwinięcia w toku rozmów. Co więcej, wyposażono każdy moduł w odwołania się do literatury przedmiotu, tym samym zwiększając zdolność do samodzielnego pogłębiania danej problematyki oscylującej wokół problemów terroryzmu oraz antyterroryzmu. Autorzy "Counter-Terrorism Reference Curriculum" w każdym przypadku sugerują również formę przeprowadzania zajęć.

Zauważa się przy tym, że powstanie "Counter-Terrorism Reference Curriculum" to być może dopiero jeden z pierwszych kroków, wykonanych do stworzenia kształcenia na odległość w zakresie problemów terroryzmu i jego zwalczania, szczególnie mając na uwadze chociażby obecne doświadczenia wynikające z nowych potrzeb szkoleniowych w warunkach pandemii wśród państw NATO oraz ich partnerów. Trzeba jeszcze podkreślić, że w gronie autorów opracowania znaleźli się także polscy eksperci – dr Katarzyna Wardin i Mariusz Solis. Koordynatorami całego projektu byli Dr Sajjan M. Gohel oraz Dr Peter Forster.

Komentarze