Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Kamiński mówi "nie" relokacji nielegalnych imigrantów

Fot. MSWiA
Fot. MSWiA

”Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec obowiązkowych relokacji nielegalnych imigrantów na terenie Unii Europejskiej” - powiedział minister Mariusz Kamiński. Szef MSWiA razem z Bartoszem Grodeckim, podsekretarzem stanu w resorcie spraw wewnętrznych i administracji, wzięli udział w konferencji w sprawie listu ministrów spraw wewnętrznych siedmiu państw UE na temat planów przymusowej relokacji.

Minister Mariusz Kamiński zapewnił, że rząd przeciwstawia się relokacjom nielegalnych imigrantów w Polsce. "Chcę zapewnić wszystkich Polaków, że rząd polski jednoznacznie i zdecydowanie przeciwstawia się jakimkolwiek relokacjom nielegalnych imigrantów na terenie naszego kraju. Jest to stanowisko jasne, jednoznaczne i niepodlegające negocjacjom" - powiedział szef MSWiA.

"Czynimy to nie ze względów ksenofobicznych, co się nam przypisuje, ale z uwagi na zdrowy rozsądek. Nie ma i nie będzie zgody polskiego rządu na narzucane nam eksperymenty społeczne, czy kulturowe" – podkreślał minister.

Wiceminister Bartosz Grodecki przypomniał, że mechanizm relokacji został zakwestionowany przez Europejski Trybunał Obrachunkowy. "Uznano, że ten mechanizm nie spełni swoich oczekiwań i jest nieskuteczny. Chcemy wyposażyć Frontex w kompetencje tak, aby zarządzanie migracją i azylem było skuteczniejsze" – powiedział podsekretarz stanu w MSWiA.

List od ministrów

4 czerwca br. ministrowie spraw wewnętrznych państw Grupy Wyszehradzkiej, tj. Polski, Słowacji, Węgier oraz Czech wystosowali wspólny list do wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Margaritisa Schinasa i do komisarz Ylvy Johansson. Dotyczy on Paktu w sprawie Migracji i Azylu, którego publikację zapowiedziano na drugi kwartał bieżącego roku. Do inicjatywy czeskiej prezydencji w V4, inspirowanej podejściem Polski do polityki migracji i azylu, przyłączyli się także szefowie resortów spraw wewnętrznych Estonii, Łotwy i Słowenii.

Sygnatariusze listu postulują m.in. zdecydowany sprzeciw wobec obowiązkowej relokacji w jakiejkolwiek formie, wzmocnienie ochrony zewnętrznych granic Unii Europejskiej oraz opracowanie rozwiązań na wypadek sytuacji kryzysowej, umożliwiających elastyczne reagowanie. Uwypuklono również potrzebę zbudowania spójnego i odpornego na kryzysy systemu zarządzania migracją i azylem, opartego na równowadze między solidarnością i odpowiedzialnością.

Reklama

Komentarze

    Reklama