Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

FRONTEX rusza do Czarnogóry

Fot. FRONTEX
Fot. FRONTEX

Frontex, a więc Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej, poinformowała o swojej kolejnej misji poza granicami państw należących do Unii Europejskiej. Działania mają być podjęte w Czarnogórze, by wesprzeć tamtejsze służby graniczne w newralgicznym rejonie Bałkanów Wschodnich. 

Agencja FRONTEX rozpoczyna drugą operację poza granicami Unii Europejskiej, kolejną w rejonie Bałkanów. Działania zostały podjęte w celu wsparcia pograniczników w Czarnogórze, zarówno na granicy z Chorwacją, jak również w zakresie monitorowania aktywności na morzu, w tym w dalszej kolejności wsparcia operacji SAR (działań poszukiwawczo-ratowniczych). Wcześniej FRONTEX zaangażował się już we wspieranie działań w Albanii. Podkreśla się przy tym, że taka forma współpracy z partnerami z regionu Zachodnich Bałkanów jest kluczowa dla ochrony granic oraz wspólnego zwalczania przestępczości transgranicznej.

Stanowiąc istotną płaszczyznę współpracy pomiędzy UE i innymi państwami w Europie. Trzeba doprecyzować, że dla UE strategiczną kwestią jest walka z przemytnikami ludzi, a także zwalczanie innych form aktywności różnych grup przestępczych. W tym tych trudniących się szmuglowaniem broni, narkotyków, kradzionych pojazdów oraz łodzi czy też zaangażowanych w fałszowanie dokumentów. Istotnym polem do współpracy jest również podejmowanie działań antyterrorystycznych, kluczowych zarówno dla państw regionu będących poza UE, jak i państw należących do UE.

W początkowej fazie operacji w Czarnogórze pojawić ma się pierwsza grupa funkcjonariuszy delegowanych z ramienia FRONTEX, którzy skupią uwagę właśnie na granicy czarnogórsko-chorwackiej. W kolejnym etapie działania mają być rozszerzone również o wspomniane kwestie związane z bezpieczeństwem morskim. Oczywiście, wszelkie działania delegowanych przez FRONTEX funkcjonariuszy mają być podejmowane wspólnie z czarnogórskimi służbami. Trzeba zauważyć, że władze Czarnogóry oraz UE podpisały porozumienie w zakresie współpracy granicznej, które ma wejść w życie w następnym miesiącu, a operacja FRONTEX stanowi jeden z elementów pogłębiania kooperacji z czarnogórskim partnerem.

JR

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze