Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Europejskie granice coraz bardziej "inteligentne"

Fot. Frontex
Fot. Frontex

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) informuje, że Unia Europejska cały czas działa na rzecz wdrażania różnych nowych rozwiązań w sferze tzw. „inteligentnych granic”. Wspólnym celem ma być ułatwienie w procedurze przekraczania granic Europy, przy jednoczesnym zwiększaniu poziomu bezpieczeństwa.

W sferze najnowszy rozwiązań technologicznych, dedykowanych granicom unijnym, wyróżniono specjalny system wjazdu/wyjazdu (EES). Jego podstawowym zadaniem ma być rejestrowanie danych dotyczących wjazdu i wyjazdu obywateli spoza UE, którzy pokonują granice zewnętrze UE i tym samym wkraczają na terytorium państw członkowskich.

Według Frontex odpowiednie rozwinięcie wspomnianego systemu pod względem jego struktury technologicznej znacząco wpłynie w dłuższej perspektywie na pracę straży granicznej i władz krajowych, które muszą być przygotowane na ważne zmiany na przejściach granicznych.

Właśnie z tego powodu Frontex wkrótce będzie testować różne rozwiązania technologiczne składające się na EES. Zauważono, że w ramach projektu Frontex poszukuje rozwiązań branżowych do testowania i wdrażania sprzętu zgodnego z EES, w tym kompletnych rozwiązań technologicznych, sprzętu i oprogramowania, usług rozwoju i integracji z systemami krajowymi.

Procedury testowe mają ocenić i wykazać wpływ rozwoju systemu na ruchliwych przejściach granicznych oraz czas potrzebny na zebranie wymaganych danych. Po ich zakończeniu Frontex będzie mógł doradzić krajom UE, jaka technologia będzie najbardziej odpowiednia.

Frontex poinformował, że postępowanie o udzielenie zamówienia zostanie rozpoczęte w drugiej połowie tego roku, po czym nastąpi realizacja projektu. 

FRONTEX/JR

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze