Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Europa walczy z nielegalnym handlem bronią. Skonfiskowano wyrzutnie rakiet

Fot. Commons Wikimedia, licencja Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Fot. Commons Wikimedia, licencja Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Karabiny maszynowe, a nawet wyrzutnie rakiet mogły trafić do grup przestępczych i terrorystów w Europie, jednak kilkuletnia współpraca służb kilku państw oraz Europolu zastopowała nielegalny proceder. W ostatnich dniach ujawnione zostały dwie szeroko zakrojone policyjno-wywiadowcze operacje obejmujące swym zasięgiem obszar Bałkanów, a także państw Europy Zachodniej. W sumie skonfiskowano ponad 700 sztuk nielegalnej broni palnej, amunicję i zapalniki.

Generalnie państwa w Europie mają jedne z bardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących posiadania broni palnej. Jednak, raz po raz, okazuje się, że czarny rynek uzbrojenia, kierowanego na potrzeby grup przestępczych oraz potencjalnie także terrorystów, jest rozbudowany i bogaty w oferowany asortyment. Pokazuje to m.in. skala ujawnionych przez Europol dwóch międzynarodowych operacji wymierzonych w nielegalnych handlarzy bronią.

W ich trakcie funkcjonariusze w różnych państwach skonfiskowali około 700 sztuk nielegalnej broni palnej. Co najważniejsze, były wśród nich nawet wyrzutnie rakiet (najprawdopodobniej popularne RPG) oraz karabiny maszynowe, jak i aumunicja, zapalniki itp. W obie operacje zaangażowane były zarówno służby policyjne, jak i specjalne wielu państw europejskich, wspierane przez mobilne centra Europol-u. Rozpracowaniu poddano całe siatki przestępcze zaangażowane w nielegalny handel oraz przemyt broni.

Pierwsza ze wspomnianych operacji, wymierzonych w handlarzy bronią, pod kryptonimem KOLUMBI, była kierowana przede wszystkim przez władze Słowenii, we współpracy z Europol-em. W tym celu specjalne mobilne biuro Europolu zostało rozlokowane na terytorium Słowenii, umożliwiając kluczową wymianę informacji w czasie rzeczywistym, pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi stronami.

Sama operacja KOLUMBI obejmowała bezpośrednio działania ponad setki policjantów, współpracujących ze sobą, nie tylko w samej wspomnianej Słowenii, ale również w Chorwacji czy też Hiszpanii. W jej trakcie odzyskano około czterdziestu rodzajów różnego typu uzbrojenia, w tym wojskowego, m.in. pociski oraz detonatory. Całość uzbrojenia została skonfiskowana na terytorium Słowenii i Chorwacji. W trakcie operacji zatrzymano także 33 podejrzanych, co było pochodną serii skoordynowanych nalotów służb przeprowadzonych przez europejskich funkcjonariuszy.

Jednocześnie hiszpańska Guardia Civil, przy wsparciu chorwackiej policji, dokonała przeszukania wskazanych domów na terytorium Hiszpanii. Było to bezpośrednio związane ze wcześniejszym zatrzymaniem, w kwietniu bieżącego roku, we Włoszech skrzyni wypełnionej nielegalną bronią.

Prowadzone przez dwa lata dochodzenie ujawniło, że słoweńscy przestępcy, z pomocą chorwackich wspólników, organizowali przemyt broni oraz amunicji do Włoch, Francji i Hiszpanii. Podkreślone zostało również to, że sama operacja KOLUMBI jest częścią szerszej strategii opracowanej, przez organy ścigania UE, wspólnie z amerykańską DEA oraz Europol-em w celu zwalczania przestępczości zorganizowanej na Bałkanach Zachodnich.

Druga operacja nazwana ARMES 72 zaangażowała ponad 600 żandarmów i odbyła się w ponad 50 lokalizacjach we Francji. W jej trakcie przeprowadzono około 100 rewizji domowych, aresztowano 30 podejrzanych, a co najważniejsze przejęto ponad 700 sztuk broni. W tym, odzyskano 50 karabinów maszynowych i 250 pistoletów. Funkcjonariusze odzyskali także materiały wybuchowe, a nawet wyrzutnie rakiet. Broń, była ukryta w specjalnych skrytkach znajdujących się za fałszywymi ścianami, w specjalnie spreparowanych książkach czy też w fałszywych podgrzewaczach wody.

W operacji ARMES 72, z racji jej skali, zaangażowane były dwa mobilne centra Europol-u, które zostały rozmieszczone w rejonach działań. Akcja pozwoliła na przejęcie ponad 1200 sztuk nielegalnego uzbrojenia w grudniu 2017 r. Pozyskane w trakcie działań informacje stają się teraz przedmiotem analiz Europol-u w celu zidentyfikowania potencjalnych powiązań zatrzymanych osób z innymi grupami przestępczości zorganizowanej lub siatkami terrorystów w Europie oraz poza kontynentem.

Europol/jr

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze