Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Europa musi postawić na budowanie odporności w zakresie produkcji leków

Autor. zdjęcie okładkowe - Ri Butov/Pixabay

Efektywną odporność państwa buduje się współcześnie biorąc pod uwagę zarówno czynniki militarne i niemilitarne. W obu przypadkach strategiczną rolę pełni zdolność do zaspokojenia potrzeb, jeśli chodzi o zaplecze dla służby zdrowia. I w tym miejscu rodzi się pytanie o stan polskiego bezpieczeństwa lekowego, zarówno jeśli chodzi o sytuacje kryzysowe, jak i możliwe kryzysy, z którymi będziemy się mierzyć w niedalekiej, niepewnej przyszłości.

W trakcie trwania Kongresu Odporność 2024 w studiu InfoSecurity24.pl gościł Krzysztof Kopeć, Prezes Krajowych Producentów Leków. Głównym tematem rozmowy było zrozumienie znaczenia bezpieczeństwa lekowego dla całościowego systemu odporności państwa - szczególnie, gdy widzimy, że pierwsze strony gazet są zdominowane dyskusjami w dotyczącymi tworzenia systemu obrony cywilnej, ale i przywracania zdolności do produkcji systemów uzbrojenia i amunicji. 

Podstawowym pytaniem staje się, czy odpowiednio doceniamy również aspekt tworzenia zalecza ilościowego i jakościowego jeśli chodzi o leki - od ich produkcji, aż po niezbędne magazynowanie. Zważywszy na doświadczenia pandemii, ale i analizę bieżących wydarzeń w architekturze bezpieczeństwa Europy i świata, możemy dostrzec strategiczną wręcz rolę i znaczenie posiadania odpowiedniego zaplecza lekowego chociażby na potrzeby ochrony ludności i stabilności funkcjonowania państwa w różnych sytuacjach kryzysowych.

Jak doświadczenia ostatnich kilku lat przekładają się na wzrost świadomości decydentów oraz zwykłych obywateli, jeśli chodzi o bezpieczeństwo lekowe? Czy nastąpiła na naszych oczach rewolucja w zakresie rozumienia potrzeb sektora na wypadek wystąpienia kryzysu, chociażby w kontekście możliwości zerwania łańcuchów dostaw z Azji? Na te i inne pytania, odpowiedź z rozmowie dr Jacka Raubo.

Materiał sponsorowany

Komentarze