Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Eksperci porozmawiają o przeciwdziałaniu katastrofom

Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne
Autor. Pixabay.com

O kryzysach, ocenie ryzyka wystąpienia zagrożeń i zarządzania nimi, a także wykorzystaniu innowacyjnych technologii satelitarnych oraz narządzi informatycznych na potrzeby systemu zarzadzania kryzysowego, porozmawiają już w przyszłym tygodniu eksperci w ramach współorganizowanej przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa konferencji „Innovation in Disaster Prevention”.

Reklama

Jak informuje RCB, wydarzenie zostało przygotowane w ramach polsko-norweskiej inicjatywy bilateralnej pn. Międzynarodowa konferencja dotycząca przeciwdziałania katastrofom, finansowanej ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej programu „sprawy wewnętrzne" znajdującego się w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Reklama

Podkreślono, że celem wydarzenia jest m.in. „wymiana dobrych praktyk i wiedzy w zakresie szeroko pojętej odporności na katastrofy, zarówno naturalne, jak i spowodowane intencjonalną działalnością człowieka". Eksperci dyskutować będą m.in. na tematy dotyczące ostatnich kryzysów, oceny ryzyka wystąpienia zagrożeń i zarządzania nimi, wykorzystania innowacyjnych technologii satelitarnych, GIS, sztucznej inteligencji oraz narządzi informatycznych na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego, w tym budowania świadomości sytuacyjnej i podejmowania decyzji. Pod uwagę, oprócz globalnego punktu widzenia, brana będzie też lokalna perspektywa dotycząca „przeciwdziałania zagrożeniom i wzmacniania odporności miast". Wśród poruszanych tematów znaleźć mają się także te dotyczące adaptacji do zmian klimatu oraz możliwości wykorzystania funduszy norweskich i europejskich, jako narzędzi do przeciwdziałania katastrofom i reagowania na nie, a także związane z budowaniem społeczeństw odpornych na katastrofy oraz o współpracy świata nauki z administracją oraz sektorem prywatnym.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele m.in. Ambasady Norwegii, Norweskiego, Dyrektoriatu ds. Ochrony Ludności, Biura ONZ ds. Ograniczenia Ryzyka Katastrof, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Rady Państw Morza Bałtyckiego, Dyrekcji Generalnej, Komisji Europejskiej ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności, Sieci Dyrektorów, Generalnych Centrów Zarządzania Kryzysowego, FEMA, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Funduszy i Polityki Rozwoju oraz wybranych uczelni wyższych.

Reklama

W wydarzeniu - które odbędzie się 9-11 maja br - można wziąć udział online. Rejestracja na konferencję odbywa się do 5 maja za pośrednictwem strony internetowej:  https://www.dsb.no/menyartikler/english/internasjonalt/innovation-in-disaster-prevention /

Reklama

Komentarze

    Reklama