Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Eksperci ONZ wizytowali polskie zakłady karne i areszty tymczasowe

Fot. sw.gov.pl
Fot. sw.gov.pl

Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie poinformował w piątek, że dobiega końca wizyta Podkomitetu ONZ ds. Prewencji Tortur (SPT). Monitoruje on przestrzeganie Protokołu Fakultatywnego do Konwencji w Sprawie Zakazu Stosowania Tortur, ratyfikowanego dotychczas przez 88 państw. Polska ratyfikowała go w 2005 roku.

Delegacja SPT odwiedziła różne miejsca pozbawienia wolności, w tym zakłady karne, areszty tymczasowe, komendy i posterunki policji, ośrodki dla młodocianych i zakłady dla umysłowo chorych. Jej członkowie rozmawiali również z przedstawicielami rządu i organów wymiaru sprawiedliwości, Rzecznikiem Praw Obywatelskich oraz przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego. "Chociaż Polska poczyniła znaczne postępy w zakresie poprawy traktowania osób pozbawionych wolności, nadal pozostaje wiele do zrobienia, w tym zapewnienie im możliwości bezzwłocznego korzystania z podstawowych praw oraz zaprzestanie nieproporcjonalnego pozbawiania wolności" - stwierdzili eksperci ONZ.

Wnioski te przedstawiono na zakończenie wizyty w Polsce Podkomitetu ONZ ds. Prewencji Tortur (SPT), którego sześcioosobowa delegacja zaprezentowała rządowi RP swoje wstępne poufne spostrzeżenia w sprawie poprawy ochrony osób pozbawionych wolności przed torturami oraz okrutnym, nieludzkim i poniżającym traktowaniem i karaniem.

"Doceniamy dotychczasowe starania Polski, jej władze powinny jednak m.in. dołożyć większych starań dla zapewnienia możliwości bezzwłocznego korzystania z podstawowych praw" - stwierdziła Aisha Shujune Muhammad, przewodnicząca delegacji. "Naszym zdaniem powszechniejsze stosowanie środków alternatywnych do pozbawienia wolności pozwoli zmniejszyć liczbę osadzonych, a tym samym przyczyni się do poprawy ich warunków bytowych" - oświadczyła.

Eksperci SPT towarzyszyli również członkom niezależnego krajowego organu: Krajowego Mechanizmu Prewencji (KMP) podczas wizytacji policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych w Warszawie. Przewodnicząca delegacji stwierdziła, że "w celu zapewnienia skutecznego działania systemu prewencji odpowiednie instytucje muszą współpracować z KMP we wdrażaniu jego zaleceń i ustaleń. Co więcej, Państwo Strona powinno zapewnić KMP niezależność oraz środki konieczne do pełnienia funkcji prewencyjnej".

W skład delegacji SPT weszli: Shujune Muhammad (Republika Malediwów), Marija Definis-Gojanovic (Chorwacja), Petros Michaelides (Cypr), Mari Amos (Estonia), Zdenka Perovic (Czarnogóra) i Daniel Fink (Szwajcaria).

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze