Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Dowództwo Operacyjne i RCB porozumiały się w sprawie tajnego systemu NATO

Fot. NATO
Fot. NATO

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podpisały porozumienie dotyczące warunków udostępnienia RCB terminala niejawnego systemu teleinformatycznego PL_NS NOAN.

8 lutego 2019 roku pomiędzy Dowództwem Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych reprezentowanym przez gen. dyw. Tomasza Piotrowskiego, dowódcę operacyjnego RSZ, a Rządowym Centrum Bezpieczeństwa reprezentowanym przez nadbryg. Marka Kubiaka, dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, zostało podpisane Porozumienie w sprawie warunków udostępnienia Rządowemu Centrum Bezpieczeństwa terminala systemu teleinformatycznego PL_NS NOAN funkcjonującego w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych.

Jak informuje DORSZ, podpisane porozumienie zapewnienia warunki (w sytuacjach zakłóceń) do pełnienia przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa roli Krajowego Punktu Kontaktowego (głównego) w zakresie wymiany informacji w ramach Systemu Reagowania Kryzysowego NATO (NCRS) oraz wykonywania zadań zapewnienia obiegu informacji między krajowymi i zagranicznymi organami i strukturami zarządzania kryzysowego.

image
Fot. sierż. Patryk Cieliński

System teleinformatyczny PL_NS NOAN zapewnia dołączenie innych systemów teleinformatycznych funkcjonujących w Polskim Segmencie Sieci NS WAN, w tym usług i aplikacji FAS, a także systemów teleinformatycznych będących poza obszarem odpowiedzialności resortu obrony narodowej, zapewniając tym samym bezpośrednią wymianę informacji niejawnych do klauzuli NATO SECRET włącznie. Dołączenie innych systemów teleinformatycznych odbywa się na bazie porozumienia technicznego podpisanego przez organizatorów systemów teleinformatycznych.

Podczas spotkania szefów DORSZ i RCB podsumowano również wyniki dotychczasowej współpracy pomiędzy Rządowym Centrum Bezpieczeństwa a Dowództwem Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych obejmującą przede wszystkim współdziałanie z podmiotami i komórkami odpowiedzialnymi za zarządzanie kryzysowe oraz organizowanie, prowadzenie i koordynację szkoleń i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze