Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Dane wprowadzane do Interpolu wymagają weryfikacji? Kamiński pisze do szefa organizacji

Fot. MSWiA
Fot. MSWiA

W związku z zatrzymaniem przez polską Policję rosyjskiego obywatela, na podstawie tzw. czerwonej noty Interpolu wprowadzonej przez Federację Rosyjską, minister Mariusz Kamiński zwrócił się w tej sprawie do prezesa oraz sekretarza generalnego Interpolu. Jak podkreśla w nim, trzeba zwrócić uwagę na zwrócić uwagę na kraje „wykorzystujące Interpol do prześladowania i ekstradycji własnych przeciwników politycznych”. 

Polska policja zatrzymała Rosjanina Jewgienija Chasojewa, obrońcę praw człowieka, na postawie tzw. czerwonej noty Interpolu wprowadzonej przez Federację Rosyjską. Jak pisze szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, formacja odnotowała w ostatnim czasie przypadki zatrzymań osób wskazanych w tzw. czerwonych notach Interpolu za przestępstwa kryminalne. Osoby te posiadały jednak status uchodźcy lub złożyły wnioski do odpowiednich organów w Polsce o udzielenie ochrony międzynarodowej.

W związku z tym, Mariusz Kamiński zwrócił się do prezesa oraz sekretarza generalnego Interpolu Kima Jonga Yanga. Minister podkreślił w liście potrzebę weryfikowania danych wprowadzanych do baz Interpolu przez niektóre podmioty, wykorzystujące Interpol do prześladowania i ekstradycji własnych przeciwników politycznych.

Doceniamy kluczową rolę Interpolu w ułatwianiu wymiany informacji między organami ścigania i skutecznym przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa wewnętrznego. Obecnie wyzwania stojące przed organami ścigania w takich obszarach jak: zwal czasie przestępczości narkotykowej, cyberprzestępczości, a zwłaszcza terroryzmu, wymagają zdecydowanej reakcji, której skuteczność zależy od skoordynowanych działań na szczeblu międzynarodowym.

fragment listy ministra Mariusza Kamińskiego do

Strona polska zaproponowała wypracowanie odpowiednich metod i instrumentów zaradczych w ramach Interpolu, aby jego mechanizmy nie stanowiły narzędzi służących zamierzonemu pogwałceniu praw człowieka oraz jawnemu prześladowaniu oponentów politycznych. Szef MSWiA zapewnił również, że Polska jest w posiadaniu baz danych, które mogłyby służyć Interpolowi w weryfikowaniu wpisów w ramach tzw. czerwonych not. 

"Jestem przekonany, że pilne spotkanie na szczeblu wykonawczym z komendantem głównym Policji gen. Jarosławem Szymczykiem pozwoli dokonać dogłębnej analizy zjawiska, które w obecnym czasie wyczerpuje znamiona regularności oraz nakreślić możliwe rozwiązania zapobiegawcze" napisał minister Mariusz Kamiński.

Ogłoszenie noty czerwonej stanowi wzmocnienie poszukiwań krajowych prowadzonych w celu zatrzymania i ekstradycji. Nota czerwona to sposób przekazywania przez Sekretariat Generalny Interpolu informacji, że dana osoba poszukiwana jest przez wymiar sprawiedliwości jednego z państw członkowskich czy międzynarodowy sąd lub trybunał karny w celu aresztowania i ekstradycji.

Reklama

Komentarze

    Reklama