Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Chińska Ludowa Policja Zbrojna w nowej strukturze zarządzania

Fot. inkiboo, licencja CC BY 2.0, Commons Wikimedia.
Fot. inkiboo, licencja CC BY 2.0, Commons Wikimedia.

Od 1 stycznia 2018 r. chińska Ludowa Policja Zbrojna przechodzi bezpośrednio pod pełną kontrolę Centralnej Komisji Wojskowej KPCh. Tym samym największe na świecie, pod względem liczebności, wojska wewnętrzne będą zarządzane przez ten sam ośrodek decyzyjny, który obecnie odpowiada za chińską Armię Ludowo-Wyzwoleńczą.

Dotychczas Ludowa Policja Zbrojna była bezpośrednio przyporządkowana pod organ władzy wykonawczej ChRL, jakim jest tamtejsza Rada Państwa i jedynie w części pod Centralną Komisję Wojskową oraz struktury Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Zapowiedziana zmiana i przejęcie pełnej odpowiedzialności za formację przez Centralną Komisję Wojskową KPCh niewątpliwie wzmacnia oraz centralizuje pozycję przewodniczącego Xi Jinpinga, wobec kluczowych struktur siłowych w państwie. Xi Jinping stoi bowiem na czele wspomnianej Komisji i od początku swojego urzędowania jest orędownikiem procesów modernizacyjnych w siłach zbrojnych, obejmujących także modyfikację dotychczasowego systemu dowodzenia, zarządzania i kontroli potencjałem obronnym państwa. Jednocześnie Xi Jinping konsoliduje własne polityczne wpływy w armii oraz resortach siłowych, m.in. poprzez politykę nominacyjną wśród najważniejszych stanowisk wojskowych. Jak widać, dąży się do prowadzenia analogicznej polityki względem największej struktury paramilitarnej w kraju, a więc Ludowej Policji Zbrojnej.

Nie istnieją szczegółowe informacje, co do realnej struktury zarządzania Ludową Policją Zbrojną, po zapowiedzianych zmianach. Wskazuje się jedynie, iż Centralna Komisja Wojskowa KPCh będzie nadzorowała płynne wprowadzanie reformy na wszystkich płaszczyznach rządowych. Ludowa Policja Zbrojna ma utrzymać swoją autonomiczną strukturę i nie planuje się jej ponownego bezpośredniego włączenia do Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Szczególnie, że jej struktury są bardzo mocno rozbudowane na różnych płaszczyznach terytorialnych Chin.

W tym miejscu należy nadmienić, że do podstawowych zadań tej formacji zalicza się działania w sferze zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz ochrony granic. Policja dysponuje wyspecjalizowanymi formacjami w zakresie zabezpieczenia na wypadek zamieszek lub innych niekontrolowanych przez państwo wystąpień społecznych, czy też rozbudowywanymi cały czas formacjami antyterrorystycznymi. Zajmuje się także zabezpieczeniem infrastruktury krytycznej, w tym systemu energetycznego państwa, a także wydobyciem strategicznych surowców. W przypadku wystąpienia zagrożenia państwa lub wybuchu jakiegoś konfliktu zbrojnego, cała formacja ma za zadanie udzielić wsparcia chińskim siłom zbrojnym jako element pomocniczy. W warunkach pokoju stanowi rdzeń struktury systemu reagowania kryzysowego państwa.

Powstała w 1982 r. Ludowa Policja Zbrojna, de facto konsolidowała różne istniejące już formacje. Przede wszystkim należące wcześniej do sił zbrojnych, a odpowiadające za ochronę granic, a nawet struktury pożarnicze. Obecnie rekrutuje swoich funkcjonariuszy w sposób bardzo podobny do wojska. Służba, mająca charakter paramilitarny, trwa tam dwa lata. Formacja dysponuje własną flotą śmigłowców, a także całą gamą zróżnicowanych pojazdów, w tym np. kołowych transporterów opancerzonych. Liczebność formacji, oscyluje w zależności od źródła od ponad 600 tys. do ponad miliona personelu. Pozycjonując tym samym omawianą chińską formację, jako największą tego typu w porównaniu do innych państw świata. 

W grudniu bieżącego roku, to właśnie formacje chińskiej Ludowej Policji Zbrojnej przeprowadziły duże ćwiczenia antyterrorystyczne wraz z rosyjskimi formacjami Gwardii Narodowej. Miały one miejsce na specjalnym poligonie do działań w warunkach zurbanizowanych niedaleko miasta Yinchuan, będącego stolicą regionu autonomicznego Ningxia Hui. Ćwiczono wówczas scenariusze zakładające odbijanie zakładników z porwanego autobusu, a także przeprowadzanie szturmu na budynki z udziałem śmigłowców oraz pojazdów opancerzonych. Ludowa Policja Zbrojna odgrywa znaczącą rolę w działaniach np. w regionie Xinjiangu, a także w przypadku organizacji wielkich imprez sportowych, artystycznych, itp.

Reklama

Komentarze

    Reklama